'אבל כבד בישיבת אחינו לצעירים'

בפטירתו של תלמיד הישיבה הבחור טל טוביה כברה ז"ל   במוצאי שושן פורים השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים.   במעמד רבני הישיבה ותושבי שכונת מדהלה – רחובות התקיימה הלוויתו של תלמיד הישיבה, ספדו לו מרורים ראש הישיבה והמשגיח שהזכירו כיצד לפני שלוש שנים בחר להצטרף לעולמה של תורה והחל אתקרא עוד...

בפטירתו של תלמיד הישיבה הבחור טל טוביה כברה ז"ל

 אבל בפטירת תלמיד הישיבה לצעירים - טל טוביה כברה ז"ל

במוצאי שושן פורים השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים.

 

במעמד רבני הישיבה ותושבי שכונת מדהלה – רחובות התקיימה הלוויתו של תלמיד הישיבה, ספדו לו מרורים ראש הישיבה והמשגיח שהזכירו כיצד לפני שלוש שנים בחר להצטרף לעולמה של תורה והחל את לימודיו בישיבת 'אחינו' לצעירים – בירושלים, כשעברה הישיבה למשכנה במודיעין עילית עבר יחד עם הישיבה ועלה ונתעלה יחד עם בני הישיבה, והפך לבן תורה בכל מהותו.

 

לפני תחילת המבחנים לישיבות גדולות התגלתה המחלה הנוראה הי"ר וכך לצערנו במקום לימודים בישיבה גדולה, ליווהו לישיבה של מעלה.

 

ת.נ.צ.ב.ה