"קיימו וקיבלו עליהם"

תקנות חיזוק מיוחדת לקראת סוף זמן החורף.

תקנות חיזוק מיוחדת לקראת סוף זמן החורף

 

לקראת סוף אדר ראשון התכנסו בני הישיבה יחד עם ראש הישיבה, הרב מיכאל ברלין שליט"א, לאסיפת חיזוק לקראת החודש האחרון בזמן החורף. 'עברנו חמשה חודשים מלאים וגדושים בתורה ובירא"ש. עלינו והתעלינו. אנו מבקשים להמשיך לשמר את שקנינו בעמל רב בתקופה זו'. לכן קיבלו על עצמם בני הישיבה שורה של קבלות שעניינם אחד – חיזוק לימוד התורה. להקפיד על שמירת הזמן, ולהקפיד על רציפות בלימוד התורה.

 

הבחורים אף מנהלים לעצמם יומן אישי לחשבון נפש, ואווירת חיזוק חזקה במיוחד מורגשת בישיבה.