הם צמאים..

הרב יעקב שטיר המשמש כאחד מרבני ישיבה לצעירים מתחזקים ומיועצי ארגון 'אחינו' מספר לשלמה שטיין כתב אתר 'אחינו' על הצמאון הגדול של בני הנוער לתורה.

 

אני נמנה בין רבני הישיבה לבני נוער מתחזקים בקרית גת, ומלמד במדרשיה ללימודי גמרא מוסר והלכה – לנערים חילוניים מאזור הדרום.

 

במסגרות אלו הבחנתי  בתופעה מדהימה, של צימאון אדיר לכל הקשור ביהדות. בעבר מקובל היה שהתקרבות ליהדות תהיה בגיל מבוגר, כיום התופעה מקיפה את כל הגילאים. אני נתקל לפעמים בילדים בני שתים עשרה (!) המבקשים ללמוד תורה.

 

המדרשיה בה אני מלמד נמצאת  בבאר שבע, היא תמיד מלאה בנערים המבקשים ללמוד גמרא. אני תמיד שואל את עצמי, איך הם מגיעים אלינו? האמת, שאין לי מושג. לא פרסמנו אף פעם על השיעורים, הם מוצאים אותנו לבד, חבר מביא חבר. המדרשיה מאוד פופולארית .

 

ההסבר לתופעה זו הוא לדעתי רוחני. כיום עם כל המאורעות העולמיים שמסביבנו,  ברור לכולם, כי אנחנו נמצאים בימות המשיח. חז"ל נבאו את תהליך ההתקרבות לתורה שיעבור על עם ישראל בזמן זה, כפי שמובא במדרש, "עתידים ישראל שיעשו תשובה באחרית הימים והם נגאלים". הביקוש האדיר לתורה מעיד על כך שאנחנו בתהליך המוביל אל  הגאולה השלמה .

 

תהליך של התקרבות לתורה  כרוך בהתמודדויות לא קלות, אם זה בקיום המצוות, כשמירת שבת והנחת תפילין מידי יום, ואם זו הצורה בה רואה החברה בה אנו חיים את ההתקרבות לתורה. אני מקבל דרך המשרד של "אחינו" פניות רבות ליעוץ, בעיקר מצעירים המבקשים לברר אודות הישיבות למתחזקים. 

 

יעוץ מטבע הדברים הוא אישי ומותאם לפונה, אך זאת אוכל לומר כי בנושא המעבר לישיבה, חלק ניכר מהפניות עוסקות  ביחסים בין ההורים לילד המתחזק. זכור לי מקרה קיצוני בו אבא סרב לשוחח עם בנו מספר חודשים, רק בשל העובדה שהבן "חשב" ללמוד בישיבה. לא אכנס לפרטים, אך זאת אוכל לספר כי לאחר מספר חודשים בהם הבן למד בישיבה, פגשתי את ההורים, הם היו מאושרים, הם קבלו ילד שמח שמכבד הורים, ומתייחס יפה לאחיו ואחותו.

 

פגשתי הורים שהרגישו שמחוסר ברירה הילד הולך לישיבה. אותם הורים השלימו עם כך שבמצבו הרוחני אין לו מה לחפש במסגרת אחרת, אבל מעולם לא נתקלתי בהורים לא מרוצים לאחר שהבן כבר לומד בישיבה!

 

כשרואים ילד פורח,ילד מרוצה, ילד שההתנהגות שלו חיובית, אי אפשר שלא לשמוח בשמחתו – שמחתם.