הרב אריה דרעי מדבר: על חוויותיו, על השכלתו ועל כהונתו כמנכ"ל משרד הפנים בגיל 26

עברתי הרבה חוויות בחיים, הייתי בממשלה והייתי בכנסת ואני אומר לכם, חוויה של ישיבה - אין עוד מקום כזה בעולם! זה משהו אחר לגמרי, זה חוויה שאתה בעולם אחר לגמרי.