מה קורה לדג שמועבר למים מינרלים

כשאני יושב היום בכולל ולומד דף גמרא, ומחדש חידוש תורה, אני מרגיש הנאה! אני יודע שרק בזכות אבותי, ומכח ההנאה הרוחנית שבתורה נשארתי דתי. אני מאושר מחיי.     

 

ברוך דהרי עלה לארץ כנער צעיר לפני 17 שנה ומספר לשלמה שטיין כתב אתר 'אחינו' על חוויותיו.

 

אינני עובד עבור אף ארגון קליטה, או כל גוף אחר. ובכל זאת כשמגיעים עולים חדשים מתימן אני שם, כדי ללוות אותם. למה זה כל כך חשוב לי? אספר לך מעט על עצמי. עלינו מתימן לפני כשבע עשרה שנה. אני מתבונן בכל המשפחות שעלו יחד איתנו באותה תקופה, כמעט ואין מי ששומר תורה ומצוות, חוץ מהמשפחה שלנו ועוד משפחה. לא מדובר בשנות החמישים בהם היתה מגמה להפוך את העולים התימנים למי שאינם דתיים, ההסבר הוא פשוט יותר. תשאל כל דיג מתחיל הוא יגיד לך, שאם אתה לוקח דג ומוציא אותו מהמים שלו הוא מת, לא יעזור שתעביר אותו למים מינרלים, הוא צריך את אותם מים בהם הוא גדל.

 

ביחס למה שקורה בארץ, האנשים בתימן נמצאים חמישים שנה אחורה. כשבאים כאן לארץ ונחשפים לכל התרבות המערבית בבת אחת ההידרדרות היא מהירה. צריך לזה חיסון מיוחד. חיסון כזה ניתן לקבל רק בישיבות. 

 

בא נער צעיר, (פעמים רבות הוא מגיע כבודד, והמשפחה נשארת מאחור) ובבת אחת נחשף לשפע של פיתויים שלא הכיר מעודו וכאן זה זמין וקל. הוא באמת רוצה להמשיך להישאר דתי אבל המטען הרוחני שלו לא מספיק בשביל לחסן אותו להתמודדות מול משברים. הוא הולך לישיבה אבל מתקשה להסתגל לצורת הלימוד בישיבות, מתייאש ונופל.

 

כשבאנו לארץ לא היה חסר הרבה שארד מהדת, היינו אטרקציה ומוקד עליה לרגל, כל מיני מוסדות וארגונים ניסו לשכנע את אבי לשלוח את הילדים אליהם. אבי אמר רק דבר אחד אני רוצה – מקום תורה. וכך זכיתי ללמוד בישיבה. שם הכרתי את הפעילים המסורים של "אחינו", הם ליוו אותי בדרכי החדשה תוך עידוד בלתי פוסק. הגעתי ליום אותו אני זוכר עד היום, כי יש לו משמעות רבה בחיי- מסרתי "חבורה" (מושג ישיבתי מוכר, כאשר תלמיד בישיבה מוסר בפני חבריו בישיבה מהלך מובנה בגמרא. ש.ש.)  הייתי מאושר קיבלתי טעם מחודש בחיי, את הטעם שבעומקה של תורה.

 

היום אני מנסה את אותה תמיכה ועידוד שהצילו אותי, להעביר הלאה ולהטעים את אחי בני תימן מטעם החיים – הבנת עומק התורה.  

 

כשאני יושב היום בכולל ולומד דף גמרא, ומחדש חידוש תורה, אני מרגיש הנאה! אני יודע שרק בזכות אבותי, ומכח ההנאה הרוחנית שבתורה נשארתי דתי. אני מאושר מחיי.