וידאו: הרב לוינשטיין – למה מתחפשים בפורים?

תשובה מעניינת מדוע מתחפשים בפורים...