כבר כשהייתי ילד קטן בקיבוץ חולתה נמשכתי לתחום הצילום

הרב שמחה פוטולסקי מחבר וצלם הספר ״סימני חיה ובהמה״ מספר לשלמה שטיין כתב אתר ׳אחינו׳ על ההחלטה להקדיש את חייו לחיבור הספר תוך ניצול הידע המקצועי בצילום.

הרב שמחה פוטולסקי מחבר וצלם הספר "סימני חיה ובהמה" מספר לשלמה שטיין כתב אתר 'אחינו'  על ההחלטה להקדיש את חייו לחיבור הספר תוך ניצול הידע המקצועי בצילום.

  

עוד כשהייתי ילד קטן בקיבוץ חולתה נמשכתי לתחום הצילום. בתחילה היה זה כתחביב, וכשבקיבוץ הכירו בכשרון הצילום בו ניחנתי, הייתי מתבקש לצלם אירועים שהתקיימו מטעם הקיבוץ.

 

אני מדלג בסיפור חיי, על שנות הצבא והטיול לחו"ל שנמשך מספר שנים. ומבקש להתמקד בשנים המאוחרות יותר, לאחר שחזרתי בתשובה והקמתי משפחה. חיפשתי במה להתפרנס.  לנגד עיני עמדו דברי ה"בן איש חי", לפיהם אדם שקיבל כישרון בתחום כלשהוא עליו לדעת שזוהי מתנת שמיים, ועליו לנצל מתנה זו בעולם הזה. לכן באופן טבעי פניתי לעולם הצילום, הייתי מתפרנס מצילום אירועים, אבל בתוך ליבי מאסתי בעולם הצילום, רציתי שינוי.

 

בעודי לומד את דיני סימני הכשרות בבהמה וחיה, גיליתי דבר מדהים. לדעת הרמב"ם ישנה מצווה על כל יהודי להכיר את סימני הכשרות של הבהמות והחיות הטהורות. ולדעת להבדיל בינם לבין החיות הטמאות האסורות באכילה.

 

הרגשתי שכאן יש מקום לכשרון הצילום, היות ואדם שאינו בקי בעולם החי, אין לו סיכוי להבין את פרטי הדינים, בלא המחשה מצולמת המדגימה את סימני הכשרות הנדרשים כדי להתיר את בעלי החיים באכילה. 

 

החלטתי להקדיש את חיי ולנצל את הידע המקצועי שרכשתי בתחום הצילום ולהביא לידיעת הציבור את המצווה המיוחדת הזו, יחד עם הכלים לקיום מצווה זו.

 

במשך ארבע שנים חקרתי את הנושא, ביליתי שעות בגני חיות, בחוות בקר ובין עדרי צאן, כדי לצלם מקרוב את בעלי החיים. מטרתי היתה להמחיש בצורה הטובה ביותר את פרטי הדינים. התוצאה היא ספר מרשים, בפורמט אלבומי, מלווה בהסברים מפורטים, שנמכר במספר מהדורות. הספר אף תורגם לאנגלית, וכעת פנו אלי בבקשה לתרגם את הספר לצרפתית.

 

אני נשאל לפעמים, איך יכולתי לעזוב מקצוע מכניס ולהתמסר לפרויקט הזה? אני מרגיש שהתורה לא נותנת להפסיד. אני ממש רואה ברכה בכל מה שקשור לפרנסה, דברים מסתדרים בצורה מדהימה. כשאני נכנס לבתיהם של גדולי ישראל והם מראים לי את הספר אצלם בחדר הלימוד יש לי מזה סיפוק מיוחד.

 

בספרי הקבלה מוסבר כי ההבדלה בין החיות הטמאות לטהורות, עוזרת לנו להבדל מהגויים. אם בזכות זה יהיה לנו יותר קל להתנתק מתרבות שמרחיקה אותנו מהתורה יהא זה שכרי.