חייגתי לחו"ל מהטלפון של חברת הכנסת

הרב יוסף ברוק שליט״א ראש ישיבת ״נתיבות עולם״ לחוזרים בתשובה כותב לעלון ׳נקי כפיים׳, על תלמידו.

הרב יוסף ברוק שליט"א ראש ישיבת "נתיבות עולם" לחוזרים בתשובה כותב לעלון 'נקי כפיים', על תלמידו.

 סיפור אמיתי שהייתי עד לו ונוגע לקידוש שם שמים.

אחד מתלמידינו היקרים בישיבת "נתיבות עולם" פנה אלי יום אחד וסיפר לי כי בנערותו היה חבר לבנה של חברת כנסת ש"הצטיינה" בריחוק מהדת והיתה מבקרת באופן קבוע כל נושא הקשור לדת.

 

לאחר שחזר בתשובה ולמד את ההלכות, נזכר כי בהיותו בבית החבר היה מתקשר לא פעם מהטלפון בבית החבר לחו"ל ולא שילם על כך. זה היה מעשה "חברמני" כפי שנקרא בפי העם. אולם עתה, משלמד לדעת על דיני ממונות ועל החוב שנשאר בגין הטלפונים בבית החבר, בא אלי בשאלה מה לעשות?

 

יעצתי לו לחשב כמה להערכתו עלו השיחות ולשלוח ל"חברת הכנסת" הנ"ל צ'ק על הסכום ולהתנצל. התלמיד אכן עשה כך ושלח לה צ'ק על סך של 480 ₪ (שהיה בזמנו סכום גדול מאד).

להפתעתו הוא קיבל ממנה כעבור מספר ימים מכתב ובו היא כותבת: "אם אתה לומד במקום שבו מחנכים אותך להתנהגות כזו, אז אני תורמת את הכסף הזה לישיבה שלך". הח"כית הנ"ל, אכן שלחה את הצ'ק לישיבת "נתיבות עולם" וקיבלה על כך קבלה רישמית.

 

ללמדנו כי מעשה טוב גורר קידוש שם שמים.