זמני צום תענית אסתר תשפ"ב 2022

צום תענית אסתר תשפ"ב יחול ביום רביעי י"ג באדר 16/03/2022