"לומדי התורה הם המחלקה הראשונה בעולם. מדוע לבחור לנסוע במחלקה השלישית

"לומדי התורה הם המחלקה הראשונה בעולם. מדוע לבחור לנסוע במחלקה השלישית כאשר ניתן לבחור לנסוע במחלקה הראשונה? כך הסביר הרב י"מ זוננפלד שליט"א, הרב של רכסים את הזכות הגדולה שנפלה לצעירים שהחליטו להשקיע את עצמם בלימוד תורה. מהלך טיול שנערך לבני הישיבה 'אחינו' בצפונה של הארץ, נכנסה הישיבה על רבניה ותלמידיה למעונו של הגרי"מ זוננפלדקרא עוד...

"לומדי התורה הם המחלקה הראשונה בעולם. מדוע לבחור לנסוע במחלקה השלישית כאשר ניתן לבחור לנסוע במחלקה הראשונה? כך הסביר הרב י"מ זוננפלד שליט"א, הרב של רכסים את הזכות הגדולה שנפלה לצעירים שהחליטו להשקיע את עצמם בלימוד תורה.

מהלך טיול שנערך לבני הישיבה 'אחינו' בצפונה של הארץ, נכנסה הישיבה על רבניה ותלמידיה למעונו של הגרי"מ זוננפלד שליט"א ושמעה מפיו מפיק המרגליות שיעור מרתק. בני הישיבה הקדושה 'אחינו' הממוקמת בשכונת הר נוף הירושלמית, שם לומדים נערים צעירים אשר עד לא מכבר למדו בבתי ספר שאינם דתיים, ועל פי בחירתם הם, הגיעו לישיבה הקדושה 'אחינו' בסיומו של השיעור, פצחו בני הישיבה יחד עם הרב בריקוד מעומק הלב "ברוך אלקינו שבראנו לכבודו".