בכל יום

אף פעם לא קרה לי נס. אף פעם לא נפלתי מצוק ולא הייתי טבועאף פעם לא שתיתי אקונומיקה ולא ניצלתי מפיגועאף פעם לא נכנסתי בטעות לרמאללה ויצאתי בסתראף פעם לא נפל עלי פצמ"ר במרחק חצי מטראף פעם לא תפסתי טרמפ ב 3- בלילה בסוף העולםאף פעם לא היה לי גידול ממאיר שפתאום נעלםאף פעם לאקרא עוד...

אף פעם לא קרה לי נס.

אף פעם לא נפלתי מצוק ולא הייתי טבוע
אף פעם לא שתיתי אקונומיקה ולא ניצלתי מפיגוע
אף פעם לא נכנסתי בטעות לרמאללה ויצאתי בסתר
אף פעם לא נפל עלי פצמ"ר במרחק חצי מטר
אף פעם לא תפסתי טרמפ ב 3- בלילה בסוף העולם
אף פעם לא היה לי גידול ממאיר שפתאום נעלם
אף פעם לא נולד לי בן אחרי שחיכיתי המון שנים
אף פעם לא ראיתי רוח הקודש אצל רבנים

אבל…

הרבה פעמים ראיתי את ה' בפרטים הקטנים

הרבה פעמים ראיתיו מדרכי מסקל אבנים
הרבה פעמים ראיתי תפילה מתקבלת
הרבה פעמים שמתי לב איך נפתחת לה דלת
הרבה פעמים סתם ראיתי משהו שעשה לי את היום
הרבה פעמים אלה היו ציפור, ופרח, או מילה אחת שהיתה במקום
הרבה פעמים זה היה פשוט ענין של הרגשה
הרבה פעמים זה רב או חבר שנותן זוית ראיה חדשה
הרבה פעמים הדברים הסתדרו בדיוק כמו שרציתי
הרבה פעמים חיפשתי תשובות – ומציתי
הרבה פעמים ראיתי את זריחת השמש -אחרי שהכל היה נראה אבוד אמש
הרבה פעמים קרו לי כל מיני "צירופי מקרים"
והרבה פעמים הם היו באמת מוזרים
הרבה פעמים חיפשתי מישהו ובסוף פגשתי אותו ברחוב
הרבה פעמים ראיתי את הרע מתברר כטוב
הרבה פעמים קיבלתי כח לעמוד בקשיים

הרבה פעמים חשבתי – אולי בעצם הנס הוא הטבע של החיים…