ימי השובבי"ם בישיבתנו

שיחת הכנה לימי השובבי״ם מפי הרה״ג רבי בן ציון גוטפרב שליט״א

שיחת הכנה לימי השובבי"ם מפי הרה"ג רבי בן ציון גוטפרב שליט"א

 

לקראת ימי השובבי"ם זכו בני הישיבה לביקור מיוחד של הרה"ג רבי בן ציון גוטפרב שליט"א משגיח רוחני בישיבת 'שערי יושר'. הרב שליט"א לא הסתיר את התפעלותו מבני הישיבה ומהחן והעדינות הניכרת על פניהם. הרב גוטפרב ציין בדבריו את מעלת ימי השובבי"ם כאשר העבודה האישית של כל אחד מאיתנו מתבססת עפ"י סדרי פרשיות השבוע, הפרשיות הראשונות עוסקות בגלות וגאולה, וכך אנו יוצאים מגלות הדעת וגלות הלב שבתוכנו. כשאנו זוכים ועוברים לשלב הבא בעבודה של קבלת התורה. ובשנה מעוברת בה מוסיפים את פרשיות תרומה תצווה  – ת"ת, אנו עובדים גם על שימת משכן בתוכנו בלבבנו.

 

לאחר דבריו בפני הבחורים נפגש הרב עם צוות הישיבה לשיחה בדרכי חינוך והדרכה. ביקורו הותיר רושם רב על תלמידי הישיבה המבקשים לדעת את ד'.