ערב שיח לאברכים הפעילים בישיבת 'אחינו' לצעירים

בהשתתפות הרה״ג רבי שמעון רווח שליט״א ראש ישיבת ׳עטרת עמרם׳ – אלעד.

בהשתתפות הרה"ג רבי שמעון רווח שליט"א ראש ישיבת 'עטרת עמרם' – אלעד.