ערב שיח לאברכים הפעילים בישיבת 'אחינו' לצעירים

בהשתתפות הרה"ג רבי שמעון רווח שליט"א ראש ישיבת 'עטרת עמרם' – אלעד.