איך מקדשים ואיך מחללים שם שמים

"אלו שמסתובבים בין הגויים, ולא די שאינם מקדשים את השם, גם מחללים אותו על ידי אמירת שקר, או שאינם עומדים בדיבורם, עד שהגוי צועק לעומתו: שקרן אתה! הרי שחילל את השם בכך בצורה נוראה, וצריך לדעת כי כשגוי מבחין ביהודי שאינו נוהג כשורה, מתענג הוא מכך, כי כשהוא יכול לומר על יהודי 'שקרן אתה!' לתענוגקרא עוד...

"אלו שמסתובבים בין הגויים, ולא די שאינם מקדשים את השם, גם מחללים אותו על ידי אמירת שקר, או שאינם עומדים בדיבורם, עד שהגוי צועק לעומתו: שקרן אתה! הרי שחילל את השם בכך בצורה נוראה, וצריך לדעת כי כשגוי מבחין ביהודי שאינו נוהג כשורה, מתענג הוא מכך, כי כשהוא יכול לומר על יהודי 'שקרן אתה!' לתענוג ייחשב אצלו",.

 

כך אמר רבי מרדכי מנשה זילבר, גאב"ד סטושין ומגדולי המשפיעים בארה"ב, בכנס שנערך בברוקלין שבניו יורק.

 

בדבריו הנוקבים אף אמר, "אלו שגונבים מגויים במסחר, נתבעים לערכאות והשופט ועוזריו תמהים ושואלים: הנה, תראה איך שיהודי מתנהג! וכי התורה מתירה כל זאת?… שומו שמים על העדר כבוד שמים שנגרם בכך, גונב ומתנהג כפרא אדם, וכל הגויים אומרים עליו: זו התורה וזה העם היהודי.

 

"נכון שהם כולם שונאי ישראל ", הוסיף, "וגם הכמרים שלהם הם כולם אנטישמיים בתכלית, ותמיד עסוקים בנאומיהם לקטרג על היהודים שהם גנבים, אבל אם מתרחשים בבית המשפט דברים כאלו, הרי שמאשרים את דבריהם בכך, ויש להם תנא דמסייע, כי אומרים: ראו בבית המשפט כמה דיונים יש על גניבות של יהודים, וכן תראו בית כלא כמה יהודים כלואים שם".

 

"נכון שהגויים שונאים את היהודים, אבל למה ניתן להם מקום ופתחון פה שח"ו תהיה להם טענה, למה ומדוע, רואה לפניו יהודי ותמה, וכי אין זה סתירה לתורה שלכם, וכי מותר לעשות כל זה, שקר וגניבה וגזילה, הרי שגורם בזה צער נורא למעלה, והשי"ת מקפיד על כך, ועובד השם שחס על כבוד קונו, צריך לשמור עצמו מכל זה".

 

הגר"מ זילבר הוסיף ואמר: "אני רגיל לומר בארץ ישראל, שכשנוסעים במונית, או יוצאים לרחוב, קל מאוד לקדש את השם ולעומת זאת לחללו. כי אם יתחיל לריב אתו על שקל וכדומה, יכול הדבר לבוא לידי חלול השם, וכדאי לוותר על השקל או על חמישה שקלים, ולקדש את השם בכך, שנתן לו את ההרגשה שיהודי דתי הוא בעל חסד וותרן. כן יש לברך אותו בדרך כבוד וכדומה, וגם כשיוצאים מהמונית כדאי להשאיר את הנהג עם הרגשה, שיהודי דתי מתנהג בנימוס, ואם תהיה להם הסתכלות אחרת על יהודים דתיים, זה יביא לכך שיתקרבו ליהדות בקלות".