להרבות כבוד שמים

הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א: בעולם הזה הוא יש מצבים קשים אבל העיקר הוא להרבות כבוד שמים

הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן הופיע בפני עשרות בעלי עסקים מארה"ב שהגיעו לישראל ללמוד ולהתחזק, ובין היתר הסביר לקהל כי יש מצבים קשים לאדם וקשים מאוד, אבל העיקר צריך שיצא כבוד שמים ועל ידי זה יגיע האדם למטרתו ולתכליתו.  ישב וילמד תורה, יקיים מצוות ובכך ירבה כבוד שמים.

 

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון ליב שטינמן שליט"א: תכלית הבריאה היא שיהיה כבוד האלוקים", כפי שכתוב: "כל פועל ד' למענהו" זה תכלית כל הבריאה, כולל כל החי הצומח והדומם.  אבל כל זה אינו דומה לאדם שנברא בדעה והוא יכול הכי הרבה להרבות כבוד ד' וזהו תפקידו. 

 

הנשמה של כל אחד חצובה מתחת לכסא הכבוד, וכל מה שהקב"ה הורידה לעולם זה רק כדי להיטיב לה ועל-ידי שתעמוד בניסיון תתעלה. יש מצבים קשים, וקשים מאוד, אבל העיקר צריך שיצא כבוד שמים ועל ידי זה יגיע האדם למטרתו ולתכליתו.  ישב וילמד תורה, יקיים מצוות ובכך ירבה כבוד שמים.

 

מרן בעל החפץ חיים זיע"א, שהיה כל כך גדול בתורה ובמידות, בכל זאת אפילו במעשים קטנים גרם לקידוש שם שמים.  ידוע מה שמספרים, שכאשר שלח מכתב לחברו על ידי שליח בלי להזדקק לדואר, היה קורע בול כדי שממשלת רוסיה לא תפסיד מכך.  אפילו במעשה קטן כזה הוא הרבה כבוד שמים.  וידוע שכאשר בא להעיד עדות אופי על מישהו בבית המשפט, סיפר עורך-הדין את המעשה עם הבול כדי להוכיח את גדלותו כעד.  שאל השופט את עוה"ד אם הוא עצמו מאמין לכך, וענה לו עוה"ד: לא הייתי שם, אבל עלי ועליך לא מספרים כאלו דברים…

 

ידוע המשל של "נפש החיים" על שני שומרי המלך, אחד שומר הכתר ואחד שומר הרפת. כמובן שעל שומר הכתר מוטלת אחריות עצומה שלא תהיה שום שריטה בכתר ואחריותו הרבה יותר גדולה. כך תפקידנו להראות שבכל דרכינו ומעשינו נרבה כבוד שמים, אפילו בדברים קטנים, כמו זהירות בממון חבר, שגם בזה נרבה כבוד שמים ועי"ז נזכה כולנו לקיים את התכלית לקדם כבוד שמים, וד' יברך את כל הנמצאים כאן שבאו מאמריקה ללמוד תורה בארץ ישראל ועל ידי כך מרבים כבוד שמים בעולם.