התורה – תורת חיים!

אם חשבתם פעם איך זה שאלפי צעירים עוזבים את כל הבילויים מתחזקים ביהדות ומשקיעים עצמם בעולה של תורה, וכשתביטו על פניהם ותראו מיד שהם קורנים ושמחים מלאי סיפוק ושמחת נעורים, מדוע ולמה זה קורה ? יש לי תשובה עבורכם.

אם חשבתם פעם איך זה שאלפי צעירים עוזבים את כל הבילויים מתחזקים ביהדות ומשקיעים עצמם בעולה של תורה, וכשתביטו על פניהם ותראו מיד שהם קורנים ושמחים מלאי סיפוק ושמחת נעורים, מדוע ולמה זה קורה ? יש לי תשובה עבורכם.

 לפני כמה ימים הגיעה משלחת של אנשי משרד החינוך לביקור בישיבת 'תורה אור' בירושלים, נפגשתי עימם והסברתי להם כמה דברים חשובים על לומדי התורה, ואני בטוח שרבים מבין הגולשים שואלים גם הם את עצמם את אותם השאלות, אז הנה מה שעניתי להם:

דבר מוזר מאד התגלה לפניכם היום, דבר שאין לו שום הסבר הגיוני במושגים הידועים לכם עד היום.

ראיתם מאות אברכים יושבים אחד לאחד מתנועעים ולומדים בלא הפסקה, ביניהם אנשים מאד מוכשרים שודאי היו מצליחים בכל תחום בו היו משקיעים. והנה כולם יושבים ולומדים מקצוע אחד מתוך בחירה חופשית בלא שמישהוא מונע מהם לצאת ולחפש אפיקים אחרים. ומה שראיתם כאן זה מקצת מתופעה אדירת ממדים למאות ואלפים של מקומות כאלו.

ושימו לב שלא נראה על אף אחד מהלומדים במקום זה שום סימני עצבות של קבוצת עובדים עם משכורות פחות משכר המינימום המקובל בהודו, אדרבא רק שמחה וסיפוק קורנים מהפנים? היתכן! רק תרדו לקומה התחתונה ותגלו מחזה מפעים פי כמה כאשר עשרות בחורים צעירים באמצע גיל העשרה, יושבים להם בשמחה באולם לא גדול ולומדים עם המון חשק והרבה התמדה, בו בזמן שבני גילם במגזר הכללי מבלים ונהנים מכל מיני בילויי נעורים, והם יושבים יום שלם באותת בית מדרש ולמדים ולומדים, ותסתכלו על פניהם והם קורנים ושמחים מלאי סיפוק ושמחת נעורים. היתכן?

תעלו אף לקומה העליונה ושם המחזה אף מותיר תמיהה הרבה יותר גדולה. כיצד זה בחורים אמריקאים שבאים מבתים אמידים, עוזבים הכל – בית ומשפחה חמה, שפע ונוחות רבים ובאים לארץ ישראל, לבית מדרש קטן וכל היום לומדים ולומדים. הלא דבר הוא!

תנסו אף לשאול כמה מן הלומדים האם מחשבתם לעזוב באחד הימים, ורובם יגידו לכם שרצונם העז לשבת כך וללמוד כל הימים באם יתאפשר להם לעשות זאת.

כל הנתונים האלו מציגים לפנינו תמונה מוזרה, שכיון שהיא לא נחלת ציבור קטן וזעום אלא תופעה רחבה ועתיקת יומין כמעט כימי העולם, צריכה היא לעמוד בפניכם כתמרור 'עצור' למה? מה הסיבה? מה עומד מאחרי תופעה כה עתיקה ושרשית?

אני חושב שהתירוץ לכל זה הוא שינוי בחשיבה מוטעית שיש לרוב העולם, טעות שגורמת לכל השאלות התהיות הרדיפות ובעיקר אי ההבנה למושג הנשגב הזה שלא נפסק אלפי שנים – 'לומדי התורה'!

וכדי לנסות ולהבין קצת את המושג הזה נספר לכם סיפור שקרה לפני מאות שנים. ברחובות אתונה טייל לו אדם, בלכתו הוא עצר כל אזרח שעבר לפניו ושאל את אותה שאלה: האם אתה יודע כיצד לחיות? וכך שאל ושאל לאורך שנים, ואף פעם הוא לא קיבל תשובה שסיפקה אותו – כיצד לחיות??? השואל המעניין הזה לא היה אחר מאשר סוקרטס הגדול שבחכמי אומות העולם, הוא שהגיע לדרגות גבוהות ביותר בחכמה, הבין שיש כאן שאלה – כיצד לחיות?? ואף פעם הוא לא קיבל עליה תשובה!

מסופר שבתקופה אחרת באותם רחובות אתונה שהיתה בירת החכמה והפילוסופיה, הלך עוד אדם ברחובות העיר באמצע היום ובידו אבוקה גדולה, כאשר שאלוהו לפשר מעשהו, להחזיק אבוקה כשיש אור יום בחוץ, הוא ענה להם –  בן אדם אני מחפש! והוא חיפש וחיפש ולא מצא. וגם הוא היה מגדולי הוגיה וחכמיה של אותה תקופת זוהר של חכמי אתונה.

שאלה זו לא נשאלה אף פעם בבירות החכמה של העם היהודי – לא בעירו של רש"י גדול המפרשים ולא בעירו של הרמב"ם גדול הפוסקים, לא בפרשבורג של החתם סופר ולא בוילנא של הגר"א, לא בראדין של החפץ חיים ולא בירושלים בכל דורותיה. הלא דבר הוא.

הטעם וההסבר להבדל גדול זה, הוא אחד ויחיד – לימוד התורה! ומדוע? מה יש בה בתורה שהיא הופכת את האדם ל'בן אדם' ולבן תרבות? מה יש בה בתורה שמלמדת את האדם כיצד לחיות, שהלומדים אותה אף פעם לא נזקקו לאבוקות באמצע היום ולא נקרו במוחם שאלות בדבר האופן לשרוד ולחיות?

וזה יש לדעת כי כבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה "מצאת חכמה בגויים תאמין – תורה בגויים אל תאמין" מונח באימרה זו יסוד מיסודות חיי האדם עלי אדמות, יסוד שנסתר הוא מאותם חכמי האומות. ונגלה הוא לחכמי העם הנבחר – עם ישראל.

היסוד החשוב הזה הוא – טמון אף הוא במאמר חז"ל: "תכלית תורה תשובה ומעשים טובים" התורה היא לא חכמה ומקצוע כשאר חכמות העולם. רבים הם החכמות שנתן ה' לבני האדם, חכמת הפילוסופיה המדע הפיסיקה הכימיה הכלכלה ועוד רבים, כל החכמות האלו מובילות את האדם לתוצאה מקומית בדבר מסוים ולפעמים גם השפעתם רבה מאד, אך אדם חכם עד כמה שיהיה – חכמתו זו לא מובילה אותו לדרך חיים, לא משאירה אותו עם מטען עצמי פנימי, הכל זה חכמה חיצונית חשובה ונכבדה. שאין לה כלום אם האדם הממציאה.

התורה לעומת זאת היא תורת חיים – היא ספר הוראות לאלפי שנים, שלא נס ליחו ולא שונתה בו אות ופסיק בכל התקופות והמשברים, זה ספר חיים שהלומד אותו לא לומד חכמה או מקצוע אלא לומד דרך חיים, ועל ידה הוא מתרומם ומתגדל ונהפך לבן אדם השלם במידות ומעשים.

הרב לייב חסמן מגדולי תנועת המוסר אף חידד את החילוקים שיש בין תכלית תורה תשובה ומעשים טובים לבין מצאת חכמה בגויים תאמין – שחכמי הפילוסופיה כל עיקר חכמתם כונה לעיון השכלי לרומם את השכל האנושי, אבל לא היתה לחכמתם שום השפעה על מעשיהם הגופניים. הפילוסופים שחכמתם נבנתה על כח השכל, לא הצליחו להעביר מחכמתם לזולתם ולהמון העם, כי לא כולם חדי מוח כמותם. הפילוסופים בהתעמקותם בחכמת השכל הגיעו אף לדרגות של ביטול עניני החומר לגמרי, כי זה לא הסתדר עם עומק הבנת שכלם. לא כן התורה –  שחובה היא כבר לנער המגיע לגיל 13 ועד זקנה ושיבה, התורה מתלבשת על עניני החומר ולא מתכחשת להם כי לא חכמה ושכל היא אלא מהות ודרך חיים והחיים בנויים הם גם על ענינים גשמיים ואט אט מתרומם האדם ומגיע לדרגות הגבוהות והשלמות. לכך התורה גם ניתנת ונמסרת מדור לדור לחכמים כפשוטים ללמדם דרך החיים והאופן להתמודד עם עניניו הגשמיים ולרומם אותם לדרגות של שלמות.

והסיבה לכך היא אחת, קצת קשה להסביר זאת לאנשים שלא טעמו את טעמה, כי כל הטועם ולו קצת מיד מרגיש הוא באיזה סיפוק פנימי, כי זה כח התורה שהיא לא חכמה כשאר חכמות אלא בבריאת העולם קבע הבורא יתברך כי היא החיות והנותנת חיים לכל חי, והלומדה מתחבר לספר החיים, הוא נתנה בהר סיני, וזו גם סיבה לרוממותה כי היא לא חכמת אדם אלא חכמת הבורא יתברך.

צריך אף לדעת שבתורה ישנם את כל החכמות שבעולם כידוע מהרמב"ם שהיה חכם בכל החכמות ואף גדול הרופאים והכל למד הוא מהתורה. ואף בימינו נודע הסיפור המדהים מהחזון איש, שמעולם לא ראה ספר רפואה, ובזמנו התפרסם בכל הארץ הסיפור עם חולה שחלה במחלה קשה במוחו והיה צריך לנתחו במוח, ושום רופא לא רצה לקחת על עצמו ניתוח כה קשה, ואף זה הגיע לגדול הרופאים בזמנו פרו' יזרעאלי שמו שגם הרים ידיו ביאוש, ואז פנו בני משפחתו של החולה לביתו הצנוע והמט ליפול של החזון איש בבני ברק, בתקוה כי בצדקותו יושיעם. ואחר ששמע את סיפור הדברים, לקח נייר ועט ושירטט את מוח האדם, ועם חיצים והוראות ברורות כתב לפרופ' יזרעאלי כיצד לנתח את החולה. כשהראו זאת לפרופ' יזרעאלי עמד נפעם מי זה הוא גדול הרופאים הזה שמו לא נודע, והוא ניתחו לפי הוראות החזון איש והניתוח הצליח. מדהים! הכל מהתורה! כי זה לא חכמה אלא חכמת החיים ויסודם, וא"כ חייב להיות שהכל שם.

זה הביאור של אמרת חכמינו זכרונם לברכה – מצאת חכמה בגויים תאמין, תורה אל תאמין. כי חכמה היה ובגדול בגויים, אבל תורת חיים תורה שמציגה לאדם את הדרך לחיות ולגדול, זה אין בהם, זה ניתן רק לעם ישראל.

לכם גם גדולי חכמי אומות העולם, גם אחר שהגיעו לדרגות הגבוהות ביותר של חכמת האדם, נסתרה מהם דרך החיים, נעלם מהם צורת בן אדם כיצד היא, דווקא הם שהגיעו לפסגות כה גבוהות, הפריעה להם ביותר הקושיות האלו – כיצד לחיות? והיכן יש בן אדם? כי חכמתם היא חכמה ומקצוע ולא חיים להוגיה!

גם אם לא הבנתם את הדברים כי לא הרגשתם אותם אף פעם, אבל ודאי שמעתם אותם, ומרגישים אתם שיש דברים באמיתותם. מעתה אל תתמהו יותר על כל לומדי התורה מה להם ומקצוע לא כלכלי זה, מאין להם שמחת החיים והסיפוק הנפשי המלוה אותם? כיצד יתכן שצעירים בגילם גם הם נסחפים לאותו מקצוע, ואף גולים הם מארץ רחוקה לנשום ולבלוע עוד ועוד ממתיקותה של התורה?

זה מה שאמרנו! התורה זה לא מקצוע שלא מכניס וזה לא חכמה שלא התחדשה בחידושי הזמן. התורה היא חיים התורה היא דרך לחיים, ע"י לימוד התורה אדם מרגיש התרוממות. הוא מרגיש שהוא נהיה יותר שלם ומתוקן. ולכך כל גדולי עולם מעם ישראל הגיעו לשלמות שאין בנמצא בשום אומה ולשון.

וביותר שמעתי פעם דבר חכם – שכל דבר הנצרך לאדם למחייתו כמה שהוא נצרך יותר כך הדבר קל הוא יותר להשגה, כך היא דרך הבריאה, וכגון האויר שנזקק לו האדם בכל שניה ורגע – מצוי לו לאדם בכל מקום כי בלי זה אין לו חיים. המים שגם להם הוא זקוק מאד – נמצאים גם באופן שימצא לאדם בכל עת. האוכל שהוא דבר שאדם יכול להסתדר בלעדיו אף יותר זמן – זה כבר לא נמצא בכל מקום ועל האדם לעמול ולהזיע בשבילו. הבגדים והמלבושים, כיון שלעצם החיים הם כבר פחות נצרכים – הטירחה עבורם היא כבר ברמה יותר גבוהה. הזהב ואבנים הטובות, שאינם נצרכים כמעט לצורך חיי האדם – הם כבר קשה להשיגם עד מאד. כף ברא ה' את הבריאה הנפלאה. והנה לנו דבר נפלא התורה אומרת על לימוד התורה "בפיך ובלבבך לעשותו" התורה נמצאת ממש בכל מקום ובכל זמן, ולמה? כי היא נזקקת לאדם כאויר לנשימה, כי כמו שדברנו היא ספר ההוראות של האדם בלעדיו אין לו חיים מתוקנים אלא חסרי משמעות וסיפוק.

אולי עכשיו קצת תוכלו להבין אותנו, למה אנו כה קנאים בשמירתנו על התורה ועל  לומדיה. על זהירותינו המופלגת לבל יכניסו לנו תכני חינוך שאינם דרכנו ועוד ועוד – כי כל שינוי ולו הקטן ביותר כבר יכול להפוך את התורה לעוד מקצוע וחכמה, ובזה אנו מאבדים את סגולתה ויקרתה. מאז מעמד הר סיני לומדים אותה תורה בלי שינוי של פסיק קטן, וזוהי סגולתה ומעלתה. ומי שטעם ומאמין בזה לא יכול לקבל שום שינוי אלא להמשיך במסורת המפוארת של אלפי שנים, המסורת היחידה בעולם שלא נאבדה ונעלה בכל התקופות הקשות ביותר שידע העולם. אומות חרבו, דתות נעלמו, מהפכות טבעו. והתורה לעולם עומדת.

זה מה שזכיתם לראות כאן היום, והלואי שהשפעת הדברים תחלחל בכם לפחות להבין מהיום, שציבור לומדי התורה הינו ציבור איכותי ומרומם שדרך חיים לפניו, והוא הציבור היחיד בעולם שמחזיק בדרך הכי עתיקה בעולם שלא פסקה מעולם.