הם עוזבים את כל עסקיהם ובאים מארה"ב רק כדי ללמוד תורה בירושלים

זר שהיה נכנס לאולם הגדול של מלון "רמדה" בירושלים לא היה מאמין למראה עיניו . האולם הפך לבית מדרש ענק, כשקול התורה מהדהד בו מכל פינה, ואנשי עסקים, סוחרים, עורכי דין ורואי חשבון, מתפלפלים בסוגיה הנלמדת ובדברי הראשונים והאחרונים על הגמרא.   המשתתפים הרבים זנחו למספר ימים את מקצועותיהם והפכו ללומדי תורה לכל דבר.  היהקרא עוד...

זר שהיה נכנס לאולם הגדול של מלון "רמדה" בירושלים לא היה מאמין למראה עיניו . האולם הפך לבית מדרש ענק, כשקול התורה מהדהד בו מכל פינה, ואנשי עסקים, סוחרים, עורכי דין ורואי חשבון, מתפלפלים בסוגיה הנלמדת ובדברי הראשונים והאחרונים על הגמרא.

 

המשתתפים הרבים זנחו למספר ימים את מקצועותיהם והפכו ללומדי תורה לכל דבר.  היה זה מראה מרגש לראותם שקועים בסוגיה הנלמדת, מדפדפים בין דפי הגמרות וקובץ החידושים, ומתנצחים בלהט נעורים עם החברותא שלהם.

 

המקטורנים והמעילים ההדורים הוסרו, הטלפונים והפלאפונים כובו, וקול התורה הדהד למרחוק מבית המדרש המיוחד והייחודי של משתתפי ה"ירחי כלה" שמתקיים בימים אלה במלון "רמדה ירושלים".

 

המשתתפים הינם עשרות בעלי עסקים מארה"ב שעזבו את עיסוקם באמצע החורף והגיעו לישראל, במטרה אחת ללמוד ולשקוע בתורה. שמה של התוכנית "ירחי כלה בירושלים" והיא נערכת כבר השנה ה11 ע"י אגודת ישראל באמריקה.

 

הגאון רבי נתן צבי פינקל ראש ישיבת 'מיר', הגדולה בעולם הזכיר את דברי 'האור החיים'  ו 3 ההכנות לקבלת התורה: עמלות שזה התאמצות והתגברות, כאיש אחד בלב אחד שזה בלי מחלוקת, ומידות טובות, כמו הר סיני שהיה נמוך, סמל ודוגמא לענווה. כל זה הוא חיוב לא רק בשבועות, בקבלת התורה, אלא בכל יום ויום. קהל גדול כזה שבא ללמוד כאן תורה, זה מראה על התאמצות, שהיא אחת הדרכים לזכות לקבלת התורה.

           

התורה ניתנה לציבור ולא ליחיד או ליחידים. ועל ידי שלומדים בחבורה, זה נותן אחדות אמיתית, מתקשרים אחד לשני עד שנעשים אוהבים זה לזה. ובזכות זה יזכו לנחת מילדיהם.