'לימוד תורה גורם שינוי לכל מהלך החיים'

הגאון רבי שמואל אוירבעך בשיחה מיוחדת לאנשי עסקים מחו"ל 'לימוד תורה גורם שינוי לכל מהלך החיים של האדם, והוא כה נשגב, עד שהאדם משיג דרכו מדרגות עליונות. כך תיאר הגאון רבי שמואל אויערבאך ראש ישיבת "מעלות התורה", את כח לימוד התורה בפני מאות בעלי עסקים מארה"ב שהגיעו במיוחד לארץ, לשבוע לימוד תורה, במלון 'רמדה' בירושלים.קרא עוד...

הגאון רבי שמואל אוירבעך בשיחה מיוחדת לאנשי עסקים מחו"ל

'לימוד תורה גורם שינוי לכל מהלך החיים של האדם, והוא כה נשגב, עד שהאדם משיג דרכו מדרגות עליונות. כך תיאר הגאון רבי שמואל אויערבאך ראש ישיבת "מעלות התורה", את כח לימוד התורה בפני מאות בעלי עסקים מארה"ב שהגיעו במיוחד לארץ, לשבוע לימוד תורה, במלון 'רמדה' בירושלים.

הרב אויערבך עמד על חשיבות לימוד התורה תמיד ובכל יום. ככל שמתחזקים בה ולא מתרפים, כך מתרחקים מהרפיון שמביא את עמלק.

לימוד תורה גורם שינוי לכל מהלך החיים של האדם, והוא כה נשגב, עד שהאדם משיג דרכו מדרגות עליונות. גם מי שלא עסוק בתורה תמיד, ואין תורתו אומנותו, חייב להיות שהתורה תהיה מרכז חייו וכל מהותו תהיה סביבה.

כאשר קהל גדול כזה בא מאמריקה לארץ ישראל ללמוד כאן תורה ולהתחזק בלימודה, הם מתעלים ומתברכים במדרגה של "והערב נא", ולימוד התורה נעשה להם כל כך ערב, כפי שרק לימוד תורה יכול להיות.

בין השיעורים התכנסו מאות הלומדים ללימוד בחברותא, בצורה שהפליאה את כל מי שנכנס לאולם ההתכנסות. האולם הגדול של מלון "רמדה" ירושלים הפך לבית מדרש ענק, כשקול התורה מהדהד בו מכל פינה, ואנשי עסקים, סוחרים, עורכי דין ורואי חשבון, מתפלפלים בסוגיה הנלמדת ובדברי הראשונים והאחרונים על הגמרא.

המשתתפים הרבים זנחו למספר ימים את מקצועותיהם והפכו ללומדי תורה לכל דבר.