שבת חיזוק והתעלות בעיר הקודש צפת

מבצע חיזוק ׳חיזוק לימוד העיון׳ בישיבת ׳אחינו׳ לצעירים, הגיע לשיאו בשבת פרשת שמות עת שבתו תלמידי הישיבה בצפת

מבצע חיזוק 'חיזוק לימוד העיון' בישיבת 'אחינו' לצעירים, הגיע לשיאו בשבת פרשת שמות עת שבתו תלמידי הישיבה בצפת

 

הנהלת הישיבה שמה לה למטרה בתחילת זמן החורף לחזק ולהשריש את לימוד העיון בישיבה, מלבד הקושי הקיים בכל ישיבה כאשר בשנה מעוברת מדובר בזמן חורף ארוך במיוחד, קיים גם הקושי הייחודי בכך שחלקם של התלמידים – במיוחד הצעירים שבחבורה, אינם מורגלים עדיין בלימוד גמרא בעיון.

 

בישיבה, כמי שאמונים על הוראתם והדרכתם של גדולי ישראל כי לימוד הגמרא בעיון היא הדרך היחידה להצמיח בני תורה אמיתיים, חושבים כל הזמן כיצד ניתן לדרבן ולעודד את לימוד הגמרא, לכן כבר בראשיתו של זמן החורף החל מבצע מיוחד לעידוד הלימוד, כאשר לבחורים ניתנו משימות שונות הקשורים בלימוד העיון כדוגמה התבקשו הבחורים להיבחן 'שקלא וטריא' על הלימוד בישיבה, ובפעם אחרת התבקשו התלמידים הבוגרים יותר להכין 'חבורה' על החומר הנלמד בישיבה, או שאלת סיכום עם התשובה כתובה בצורה ברורה.

 

ואכן הבחורים שעמדו במשימות הרגישו בעצמם התקדמות ועליה כל אחד כדרגתו, וכך גם סיום המבצע בהתעלות רוחנית בשבת מיוחדת בעיר צפת.