סדר יום כפור קטן

יש נוהגין לצום בערבי ראשי חודשים ולערוך ״סדר יום כפור קטן״ לפי הסדר דלהלן: לתפילת מנחה, גדולה או קטנה, מתאספין בבתי כנסיות; הש״ץ מתעטף טלית ומניח תפילין ומתחילים להגיד את הסדר

יש נוהגין לצום בערבי ראשי חודשים ולערוך "סדר יום כפור קטן" לפי הסדר דלהלן: לתפילת מנחה, גדולה או קטנה, מתאספין בבתי כנסיות; הש"ץ מתעטף טלית ומניח תפילין (ויש מקומות שגם הצבור); ומתחילין ממזמור קב שבתהילים, תפילה לעני כי יעטוף, גומרים אותו ואומרים אחריו התחינה שהשם "יהודה אריה ממודינא" חתום עליה, "יום זה יהי משקל כל חטאתי בטל במיעוטו כדמות ירח"; אח"כ אומרים המזמור ח ואחריו חצי קדיש; כשיש עשרה מתענים, מוציאים ספר תורה וקורין ויחל, והעולה שלישי מפטיר בנביא הפטרת דרשו כמו בשאר ימי תענית; לאחר הקריאה מתפללים שמ"ע, והיחיד המתענה אומר עננו בברכת שמע קולנו, והש"ץ אומר אותה בחזרת התפילה בין גואל לרופא… ואומרים סדר הסליחות כפי שסודר בסידורים – וזהו סדר יום כפור קטן". (סדור תפילה "צלותא דאברהם". ..שירותא דצלותא מאת יעקב בכ"ר ישראל חנוך ז"ל ורדיגר, חלק א' עמוד תל"א).
 
"חסידים ואנשי מעשה" נוהגין עד היום כסדר הזה 8 פעמים בשנה, דהיינו בכל ערבי ר"ח, חוץ מאשר לפני ר"ח חשוון, טבת, אייר ותשרי – וסימנך ד' מלבד ח ט א ת – הכפורים.
(יו"כ קטן אינו נוהג:
בער"ח חשוון, מפני שזה עתה היה יום כפור "הגדול",
ולא בער"ח טבת שהוא חנוכה,
ולא בער"ח אייר, כי בניסן אסור להתענות,
ולא בער"ח תשרי, שהוא ערב ראש השנה).

בימינו רק יחידי סגולה מתענין ומשלימים בער"ח,  אחרים מתענין "ואין משלימין" (חצי יום), ויש שאינם מתענים כלל אך אומרים את סדר הסליחות, ויש שאין עושים אף זאת אלא בער"ח ניסן ואלול (או רק אלול) בלבד.