האמא שזכתה לברכת השבת

רופאים יכולים לפעמים לרפא לב חולה בעזרת תרופות אבל להחליף לב הרוס בלב חדש ובריא בזכות כבוד השבת רק החפץ חיים מסוגל * מעשה שהיה

בימים טרופים אלו רבים מחפשים סגולה לפרנסה קלה ולשפע כלכלי.

 

לא צריך לחפש רחוק.

 

בפיוט "לכה דודי" אנו אומרים בכל ליל שבת: "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה". בספרים הקדושים מבואר שכדי לזכות בברכה זו לא די בשמירת שבת אלא צריך גם להדר בכבוד השבת.

 

כיצד מהדרים בכבוד השבת?

סיפור נאה על כך שמענו מפי הרב נתן קפלן המתגורר היום בצפת.  בצעירותו למד הרב נתן קפלן בישיבת מיר והתגורר בביתה של משפחה מקומית. בבוקר יום ששי נהג בעל הבית לצאת לקניות בשוק ואשתו הייתה מזרזת אותו – "חזור מהר".

 

פעם הקדים הרב קפלן לשוב מלימודיו בישיבה ומצא את בעלת הבית עומדת ליד החלון וממתינה לבעלה. "למה את מודאגת?", שאל בחור הישיבה, "הרי עוד מוקדם. יש הרבה זמן עד כניסת השבת".