וידאו: הרב יעקב חיים סופר על פרשת וארא

משך ההרצאה: 53:15 דקות ספר שמות נקרא ״ויהי אור״. צריך להבין מדוע דווקא זה כנגד ספר שמות. כל עיקר השעבוד במצריים היה שנגאל ונעבוד את הקב״ה.