הפרשיות המזעזעות שנמצאו בתפילין

מה מסתתר בתוך בית תפילין של ראש? בדרך כלל מדובר בפרשיות הידועות והמוכרות, ברם מדבריו של הרב רצון ערוסי, רבה של קריית אונו, מסתבר שלעיתים גם צופנות התפילין הפתעה בלתי נעימה.

את העובדה הזאת, כך סיפר הרב, גילה יהודי שפעם הביא לו תפילין לבדיקה. התברר שהתפילין מכילות פרשיות נאות ומהודרות אך בפרשיה האחרונה המתינה לו הפתעה מזעזעת: פיסת הקלף המגולגלת היתה ריקה כמעט לחלוטין.  במקום הפרשיה נכתבו בה, בכתב סופר סת"ם, המילים הערביות 'איטבח אל יהוד'!

הרב מתאר את הצמרמורת שאחזה לנוכח התגלית האיומה. להערכתו מדובר בפעולה של פועל ערבי של אדם העוסק ביצור תפילין שניצל את חוסר תשומת לבו של  המעסיק והחדיר בתפילין את הקלף. עם זאת לא פסל הרב את האפשרות שקיימת תעשיה של ערבים הכותבים פרשיות ומוכרים אותן בזיל הזול.

סיפורים כאלו, מסכם הרב, צריכים להמריץ אותנו לרכוש תפילין אך ורק מסופרים מוכרים ויראי שמים ולו מידי סוחרים מפוקפקים ואלמוניים. נקודה נוספת העולה מהסיפור היא שאף גויי הארץ מכירים בכוחה הסגולי של התפילין ומבקשים לפגוע באופן מיוחד כדי לבטל אותם מקדושתם, כפי שאומר הכתוב: "וראוך כל העמים ויראו ממך".