מבי מדרשא – מאת: הבחור ליאור איליסיאן – פסגת זאב, ירושלים

מאת: הבחור אוריאל בן משה, פסגת זאב, ירושלים מסכת שבת דף כ"ב בגמ' מובא כי צריך להניח בטפח הסמוך לפתח, והנה במהלך לימוד הסוגיא נתעורר שאלה בביהמ"ד מה הדין במקרה ואדם יש לו חצר לפני ביתו, אך בין החצר ולרחוב אין כלום דהיינו שאין צורת הפתח לחצר, האם יש דין להדליק בפתח של הבית כדיקרא עוד...


מאת: הבחור אוריאל בן משה, פסגת זאב, ירושלים

מסכת שבת דף כ"ב

בגמ' מובא כי צריך להניח בטפח הסמוך לפתח, והנה במהלך לימוד הסוגיא נתעורר שאלה בביהמ"ד מה הדין במקרה ואדם יש לו חצר לפני ביתו, אך בין החצר ולרחוב אין כלום דהיינו שאין צורת הפתח לחצר, האם יש דין להדליק בפתח של הבית כדי שיהיה פתח או לא ומדליק בסוף החצר ולרחוב. ולאחר דיון הביא אחד האברכים פסק הלכה בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א כי גם אם אדם מדליק בפנים יש דין להדליק בפתח וא"כ זה דין להדליק בפתח ולאו דווקא משום שעי"ז ניכר שזה שייך לו לבעל החצר.