מבי מדרשא – מאת: הבחור יוסף יאיר שמעוני, כפר סבא


חנוכה