מבי מדרשא – מאת: הבחור אוריאל בן משה – אשקלון


מאת: הבחור אוריאל בן משה, אשקלון
ספור מוסר – חנוכה