מבי מדרשא – מאת: הבחור יוסף יאיר שמעוני, כפר סבא

מאת: הבחור יוסף יאיר שמעוני, כפר סבאחנוכה


מאת: הבחור יוסף יאיר שמעוני, כפר סבא
חנוכה