מחלקת בתי החיזוק של 'אחינו' בתנופה:

בתי חיזוק חדשים לנערים מתחזקים הוקמו בבית שמש ובירושלים

שני בתי חיזוק חדשים הוקמו בימים האחרונים על ידי ארגון 'אחינו', אחד בירושלים והשני בבית שמש. בתי החיזוק החדשים מצטרפים לבתי החיזוק של 'אחינו' הפזורים בכל הארץ.

בבתי החיזוק של 'אחינו' נחשפים נערים חילונים, הרחוקים מעולמה של היהדות, לתורה הקדושה באמצעות לימוד משותף עם אברכים פעילי 'אחינו'. אלפי נערים בכל הארץ לומדים מידי יום בבתי החיזוק של 'אחינו', כאשר חלק ניכר מהם משתלב לאחר תקופה מסוימת בישיבות המתאימות עבורם.

מאז הוקמו שני בתי החיזוק החדשים השתלבו בהם עשרות נערים הלומדים בבתי ספר תיכוניים בירושלים ובבית שמש. הנערים לומדים בחברותות עם אברכים ילידי ארה"ב אשר עברו הכשרה על ידי מומחי הקירוב של 'אחינו' בקורס מיוחד שהפעיל 'אחינו' עבור אברכים בני חו"ל.

בית החיזוק בירושלים ממוקם בשכונת הר נוף בירושלים, ובבית שמש בית החיזוק נפתח בבית הכנסת 'בן איש חי' ברחוב המשלט.

בבתי החיזוק החדשים לומדים הנערים והאברכים פרקים ממסכת בבא קמא תוך שהנערים מפגינים התלהבות ניכרת מהלימוד ונסחפים אל תוך ים הגמרא.

"למרות שהלימוד בבתי החיזוק נמשך באופן רשמי כשעה מידי ערב, ההתלהבות היא כה רבה עד שהלימוד נמשך הרבה יותר משעה כאשר לא ניתן לנתק את הנערים מלימודם", מספר הרב ג., פעיל 'אחינו'.  הפעילות בבתי החיזוק הינה אחת משרשרת פעילויות של אחינו בקיץ לצירוף מאות תלמידים חדשים לספסלי הלימודים למוסדות התורניים.