נולד בכווית גדל בירדן לומד בכותל

יום אחד גילה הילד מונטאז בן השמונה באחת ממגירותיה של סבתו תמונות ומסמך שעוררו את יצר סקרנותו. כשהחל לחטט קצת ולחקור את אימו ואת סבתו, כעסה עליו אימו ואמרה לו, כי הוא ״מאה אחוז מוסלמי״. אבל זה לא סיפק אותו והוא הוסיף לבלוש אחר סבתו ולצרף פרט לפרט

יום אחד גילה הילד מונטאז בן השמונה באחת ממגירותיה של סבתו תמונות ומסמך שעוררו את יצר סקרנותו  כשהחל לחטט קצת ולחקור את אימו ואת סבתו, כעסה עליו אימו ואמרה לו, כי הוא "מאה אחוז מוסלמי"  אבל זה לא סיפק אותו והוא הוסיף לבלוש אחר סבתו ולצרף פרט לפרט  התפנית הממשית אירעה בעקבות מפגש עם פרופסור יהודי לפילוסופיה, בספרית האוניברסיטה בקנדה כעת הוא לומד בישיבת 'אש התורה' בירושלים ומרגיש שסוף סוף מצא את מקומו האמיתי  מרדכי היהודי

 

עיתון "בקהילה"