חזק חזק ונתחזק – – –

אבל למה בעצם? למה אנחנו צריכים את כול הסיפורים האלה? מה זה נותן לנו? מה אנו למדים מזה?

רש"י בתחילת התורה נותן לנו הסבר מעניין – "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים (תהלים קיא ו) , שאם יאמרו אמות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו." 
אז הבנתי למה התורה התחילה מבראשית אבל עדיין אני לא מבין למה אנחנו צריכים את כול סיפורי האבות בכזאת אריכות, מה הם תורמים לי? 
ועוד שאלה קטנה – למה רש"י מסתפק בתשובתו של רבי יצחק? האם רש"י ראה בתשבותו של רבי יצחק תשובה גם לשאלתנו? ואם כן, כיצד? 

לפני שנענה על זה, יש לנו עוד בירור חשוב לעשות , מדוע לא ניתנה התורה לאברהם יצחק ויעקב?האם הם לא ראוים מספיק? למה לחכות עד ליציאת מצרים לדור של אנשים שבקושי יודעים עבודת ה' מהי! אנשים שהרגע יצאו מטומאת מצרים. 

התורה הקדושה אינה תורה של אדם, היא אינה תורה של איש פרטי קדוש ככול שיהיה. היא תורה של עם, אליהו הנביא לו יחיה בדורנו, ספק אם יזכה לנבואה – משום שאין הדור זכאי. וכך גם אומרת הגמרא על כמה צדיקים " ראוי היה שתשרה עליו שכינה כמשה בשעתו, אלא שאין הדור זכאי". 
התורה הקדושה היא תורה של עם משום, שרק עם מסוגל להצליח לבצע את מטרת התורה. 

מטרת התורה- ומטרתנו- היא " לתקן עולם במלכות שדי " להראות איך שני ההפכים יכולים לחיות באחדות, איך הדבקות בבורא העולם בכול רגע והשאיפה להתעלות ולהתקדש, אינם גורעות מהיכולת שלנו לחיות חיים נורמלים, לעבוד, ללמוד, לעסוק במסחר, וכו ויותר מזה הקדושה מוסיפה עומק לחיים שלנו. 

כדי שתתמלא מטרת התורה שהסברנו צריך עם שחי בארצו מתוך אחדות בין כל אנשיו, צריך עם שבו כול אחד מהאנשים מכיר את כוחותיו ומנצל אותם למען הכלל. 

ספר בראשית, מתחילתו ועד סופו, הולך ומתאר לנו את היווצרותו של העם ואת המעבר מהאבות הבודדים לדור יוצאי מצרים, דרך הפרשה שלנו שבה, בברכתו של יעקב עומדים כול 12 בניו באחדות ומקבלים עליהם את התפקיד האישי של כול אחד ואחד בקרב העם שעתיד לקום מהם. 

רק כאשר האומה קיימת ועומדת באחדות מסביב להר סיני ניתנת להם התורה הקדושה. 

כעת כאשר יש לנו עם מאוחד ,עם תורה-מטרה, העם ראוי להיכנס לארץ. 
יוצא מכול זה שכול ספר בראשית ושמות אינם אלא חלק מזכותנו על א"י ולכן,תשובות של רבי יצחק עונה לא רק על בריאת העולם אלא על כול ספר בראשית. 
שבת שלום!