למה אנחנו לא נופלים מהמיטה בלילה

מי מביניכם הגולשים כאן נפל אי פעם בלילה ממיטתו? מיליארדי אנשים עולים כל ערב על מיטתם וכולם מוצאים את עצמם בבוקר במיטה. איש לא נפל!

 

מי מביניכם  הגולשים כאן נפל אי פעם בלילה ממיטתו?

 

 מיליארדי אנשים עולים כל ערב על מיטתם וכולם מוצאים את עצמם בבוקר במיטה. איש לא נפל!

 

מדוע?  מדוע באמת איש אינו נופל מהמיטה? אה?

 

התשובהפשוטה מאד ובאותה מידה גם מחייבת מאד.

 

איש מאיתנו אינו נופל ממיטתו, משום ש… הוא אינו רוצה ליפול! כל אחד מאיתנו יודע זאת באופן כה ברור ומוחלט, עד שהדבר נראה לו טבעי, פשוט וברור מאליו. עם לילה, נשמתנו פורחת מגופנו, מלאך  החלומות מובילנו אחריו בטוב וברע, ובכל זאת בתת הכרתנו צרובה הידיעה, כי יש להיזהר ולהישמר- לא ליפול מהמיטה.

 

גם שהמיטה צרה, וגם כשאנחנו 'מתים' מעייפות ויושנים שינה חזקה, ולכאורה לא שומעים ולא יודעים מה מתרחש סביבנו, אנחנו לא נופלים מהמיטה.

 

הרב חיים דוד קובלסקי – מארגון 'מאורות הדף היומי' אומר שעניין זה צריך לפקוח את עינינו זוהי המטרה  שהתורה הקדושה מבקשת שנכסוף בכל מאודנו להגיע אליה. שאדם מישראל יזכה להרגיש כך לגבי מצוות התורה, סייגיה ודיניה. התורה אינה ספר חוקים, כי אם דרך חיים. אדם אשר יטמיע זאת בנפשו ויפנים את הדברים בתוכו, לא יחטא אף בשוגג. הוא ידע, כי המעשים שנאסרו על ידי התורה, הם מחוץ לתחום. ולא ניתן לעשות שום דבר ושום צעד שנוגדת את תורתינו הקדושה  – זיכרו -לא נופלים מהמיטה