הרהורים מתוך האש…

תגיד אתה… מיהו האשם במחדל הבלתי נתפס של שירות מכבי האש בישראל, שר הפנים או שר הבטחון? או שמא שניהם גם יחד? או אולי ראש הממשלה האחראי לכל אלו גם יחד? מאת: הרב שלמה גרינבוים תגיד אתה… מיהו האשם במחדל הבלתי נתפס של שירות מכבי האש בישראל, שר הפנים או שר הבטחון? או שמא שניהםקרא עוד...

תגיד אתה… מיהו האשם במחדל הבלתי נתפס של שירות מכבי האש בישראל, שר הפנים או שר הבטחון? או שמא שניהם גם יחד? או אולי ראש הממשלה האחראי לכל אלו גם יחד?


מאת: הרב שלמה גרינבוים


תגיד אתה…

מיהו האשם במחדל הבלתי נתפס של שירות מכבי האש בישראל, שר הפנים או שר הבטחון? או שמא שניהם גם יחד? או אולי ראש הממשלה האחראי לכל אלו גם יחד?

תגיד אתה…

על מי מוטלת החובה להתפטר לאלתר מתפקידו? אולי כפי שאמרה יו"ר האופוזיציה 'ברצינות' מתוך כובד ראש ותחושת שליחות שאין דומה לה, על ראש הממשלה…???

נכון…

שמא, אף על האדם מוטלת חובת ההשתדלות, שמא אף על העוסקים בצרכי הציבור בין באמונה ובין שלא באמונה מוטלת חובה לדאוג, לחשוש, מן העתיד, ולעשות את ההשתדלות הנצרכת על מנת למנוע שריפות ענק בסדר גודל שחווינו לפני כשבוע ימים…

בטוחני…

לבטח ישבו כל אחד מן הנזכרים לעיל ועשו חושבים על דרכם, על עיסוקם, על פעילותם היום יומית, האם הם עשו דיו על מנת לדאוג מפני מחדלים כאלו ואחרים…

למרות…

למרות שכלפי חוץ צועקים הם כל אחד בתורו הוא, בהזדמנות הראשונה שניתנת לו להביע את אשר על ליבו קבל עם ועדה, 'צדיק אני' 'עשיתי את כל שביכולתי' התרעתי על כך בישיבת הממשלה' 'המסמכים יעידו' ועוד…

מכל מקום…

בודאי שבתוכם פנימה שואלים הם את עצמם שאלה נוקבת זו…, האם אין לי חלק באחריות  למחדל זה… למרות שהכל הוא בידי עליון ברוך הוא, מכל מקום, שמא, אחריות מוטלת אף עלי…

ובוודאי…

ודאי הוא כי שאלה זו אינה נעימה כלל, אינה נותנת להם דרור וחופש פעולה בינם לבין עצמם…

ולא רק זו בלבד…

מי הוא זה ואיזה הוא שנתן את ההוראה לצוערי השב"ס לצאת בדרך מסוכנת זו בשעה כה קשה? מי הוא זה ואיזה הוא שנתן את ההוראה לנהג האוטובוס לנסוע בדרך זו ולא בדרך עקיפה ומסוכנת פחות?

אני, לא יודע…

אבל ה.. 'הוא הזה' יודע היטב… יודע הוא שידו הייתה במעל, יודע הוא שאשמה רבה יש לו בשולחם בדרך אחרונה זו… ובוודאי כי מתהפך על יצועו האיש ההוא ושינה נודדת מעינו…

בוודאי…

ודאי הוא כי בוש ונכלם הוא מעצמו, מהמשפחות השכולות שאבדו את היקר להם מכל בגין החלטה זו…

אילו…

אילו היה ניתן לשחזר את האירוע לאחור…, אילו הטרגדיה הגדולה הייתה נופלת על פתחינו היום… הרי כי היינו נוהגים לבטח אחרת! את האוטובוס לא היינו שולחים, וצוותי הכבאות היו יעילים ומוכנים הרבה יותר, לבטח היו מצויידים כבר בציוד רב ומשוכלל יותר…, לבטח שוב לא היו צריכים לעמוד מול עצמם ומול הציבור כולו ולהסביר מדוע 'הם' אינם אשמים…

אף האדם באשר הוא…

אילו…

אילו היו מראים לו את פעלוליו המיותרים אשר עשה בצעירותו… היה מתבייש בכך…! אילו היו מראים לו לאדם את אשר ירגיש הוא אחרי מאה ועשרים שנות חייו, בגין מעשיו הרעים וחטאיו הרבים, בוודאי כי היה קובר הוא את עצמו… מבושה…, לוּ כך היה – לא היה האדם חוטא כלל ועיקר!

ועל כך אמרו חכמינו ז"ל אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, אף יוסף קטן שבשבטים היה ולא יכלו אחיו לעמוד מפני תוכחתו… כי נבהלו מפניו!

והאחים כשמכרוהו ליוסף, מכרוהו על פי דין! בטוחים היו הם שעושים הם את הדבר הנכון ביותר לעשות על פי דין תורה, ומכל מקום גילו את טעותם ולא יכלו לעמוד בפניו של יוסף…

מה נענה אנו אחריהם…

לא נפחד ממה יאמרו עלי בחדשות! נפחד מכך שעתידים אנו לעמוד לפני בורא העולם  וליתן לפניו דין וחשבון כפי שנאמר באבות (פרק ג') עקביא בן מהללאל אומר, הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע וכו' ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון – לפני מלך מלכי המלכים!

דווקא כעת כשהאש כבתה בהרי הכרמל, נדע, נפיק לקחים, על מה עשה ה' ככה לארץ הזו? מה חרי האף הגדול הזה? נפיק לקחים אצל עצמינו! לבטח לוּ צדיקים היינו אנו ולא חטאנו, לא היינו מתבשרים בטרגדיה קשה זו, ולפיכך נעשה זאת בעצמינו! נחפש, נבדוק בציציותינו, במעשינו, בהתנהגותינו שבן אדם לחברו ובן אדם למקום, נפיק את הלקח בצעירותינו, ושוב לא נצטרך להתבייש מעצמינו וממעשינו, שוב לא נצטרך לומר 'אילו' – אילו הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחרונית…