הבבא סאלי – סיפור מדהים על אשה שהדליקה נר לזכות הצדיק זיע"א

לרגל יום ההילולא של הצדיק קדוש עליון ה״בבא סאלי״ זכותו תגן עלינו אמן.