האם כל היהודים שלמדו תורה וקיימו מצוות יקבלו לעתיד בדיוק את אותו שכר, או שלכל אחד יהיה שכר שונה?

      האם כל היהודים שלמדו תורה וקיימו מצוות יקבלו לעתיד בדיוק את אותו שכר, או שלכל אחד יהיה שכר שונה?   ואם לכל אחד יהיה שכר שונה, איך אפשר לדעת למי יהיה יותר שכר ולמי יהיה פחות?       תשובה: לעתיד לבוא כל יהודי יקבל שכר שונה מהשני, וכל אחד יקבל אתקרא עוד...

 

   

האם כל היהודים שלמדו תורה וקיימו מצוות יקבלו לעתיד בדיוק את אותו שכר, או שלכל אחד יהיה שכר שונה?

  ואם לכל אחד יהיה שכר שונה, איך אפשר לדעת למי יהיה יותר שכר ולמי יהיה פחות?

 

   

תשובה:
לעתיד לבוא כל יהודי יקבל שכר שונה מהשני, וכל אחד יקבל את שכרו בדיוק לפי מה שמגיע לו, לפי איך שהוא עבד את השם יתברך בעודו חי בעולם הזה. כשמדובר על שני יהודים שהשקיעו את כחם וזמנם לעבודת השם, לדעת מי יקבל יותר שכר ומי יקבל פחות, זה דבר שאין אנו יכולים לדעת, כי הדברים סתומים ולא נגלים.
 
למשל יכול להיות שבחור ילמד תורה כל היום מהבוקר עד הערב, אך אם הלימוד ילך לו בקלות ובלי בעיות, אז השכר שהוא יקבל יהיה פחות מבחור שלמד תורה פחות ממנו, אך לא משום שהוא לא רצה ולא השתדל, אלא משום שהיו לו הרבה קשיים ללמוד ולהתרכז ולכן הוא לא הצליח ללמוד כל כך הרבה כמו הראשון. הקב"ה יקבע את השכר של האדם לפי המאמץ שהוא השקיע ולא לפי כמה שהוא הצליח בפועל. את זה חז"ל לימדו אותנו כשהם אמרו "לפום צערא אגרא", והכוונה שלפי הצער (המאמץ) של האדם בקיום המצוה, לפי זה ינתן לו השכר.
 
גם הכוונה של האדם בלימוד תורה ובקיום מצוות משנה את השכר, ככל שאדם רוצה ומנסה לקיים מצוות יותר לשמה, כך גם השכר שלו יהיה יותר גדול. כאן חשוב רק לומר שהדרך להגיע ללימוד תורה וקיום מצוות לשמה, היא דוקא על ידי שלב ראשוני של שלא לשמה, אך זה לא הנושא שלנו.
 
לסיום נוסיף את דברי חז"ל שאמרו במסכת אבות "הוי זהיר במצוה קלה כחמורה, שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות".
 
 
בברכה
יעקב
 
 

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.