צריך לנשק אותו

בני הישיבות צריך לשבח אותם, צריך לנשק אותם...

אם חשבתם פעם מה חושבים גדולי ישראל על הלימוד בישיבה, שימו לב להתבטאות מיוחדת של מרן רבי עובדיה יוסף שליט"א על היחס המיוחד לבני הישיבות.

 

בני הישיבות צריך לשבח אותם, צריך לנשק אותם…

 

כל מי שלומד תורה עושה נחת רוח להקב"ה אשרי מי שעמלו בתורה, כל אלה בני הישיבות שמוסרים את נפשם לתורה צריך לשבח אותם צריך לפאר אותם הם מעמידים את העולם. אשרינו שיש אנשים כאלה, הם מוסרים עצמם ללימוד התורה צריך להתפאר בהם, לשמוח בהם.

 

[מתוך שידור לווין]