וידאו: הרב אמנון יצחק עימות עם נערי השומר הצעיר – העם הנבחר!