שימוש בעוף קפוא ככספת לדולרים

מעשה ביהודי שהביא לחברו לשמור על דירתו עקב נסיעה. החבר, נכנס לביתו ומשראה שאין דבר במקרר ניתק מהחשמל. מה הדין?

מעשה ביהודי שהביא לחברו לשמור על דירתו עקב נסיעה. החבר, נכנס לביתו ומשראה שאין דבר במקרר ניתק מהחשמל, לאחר כמה ימים נכנס שוב לבית חברו, ומשהריח ריח רע, פתח את המקפיא, גילה עוף שהתקלקל והשליך אותו לפח האשפה. לבסוף התברר שבתוך העוף היה סכום לא מבוטל של דולרים. מה הדין?


 

מעשה ביהודי שעמד לעזוב את הארץ לתקופה מסוימת. לפני נסיעתו הוא מסר את מפתחות דירתו לידי שכנו ההגון והמסור, תוך שהוא מבקש ממנו, כי יואיל מידי פעם להיכנס אל ביתו כדי לוודא שהכול כשורה. רק לאחר מספר ימים הבחין השכן שהמקרר פועל, וברצונו לחסוך בהוצאות החשמל של בעל הדירה הוא וידא כי אין בתוכו מוצרים הדורשים קירור, וניתק אותו מזרם החשמל. עברו מספר ימים, והשכן שנכנס שנית לדירה הבחין שסרחון אדיר פשה בה. סריקה קלה העלתה שהמקרר לא היה ריק לגמרי. עוף קפוא שהיה מונח במקפיא, הפשיר והפיץ את הריח הדוחה. בלא אומר ודברים נטל השכן את העוף והשליכו לאשפה. כאשר בעל הבית חזר מנסיעתו, ראשית כל הוא ניגש אל המקרר, פתח את המקפיא, ומשנוכח שהעוף הקפוא איננו, הוא פתח בזעקות שבר. התברר, שבעל הדירה הטמין רבבות דולרים בתוך העוף הקפוא. המעשה המעניין הזה, הוליד שאלות הלכתיות רבות, אשר העיקריות שבהן, כפי שמבאר הגאון רבי יעקב ישעיה בלוי שליט"א ("פתחי חושן") נוגעות ישירות לסוגיית כפי שמופיע בתלמוד כלהלן.

 

הסוגיא התלמודית עוסקת בשתי הלכות בהן אדם פטור מתשלום נזק לחברו, משום שהוא לא ידע את ערכו של  החפץ שניזק בגינו.

 

1. אדם שקיבל על עצמו שמירה על דינר, והמפקיד אמר לו שהדינר עשוי כסף בעוד שלמעשה הדינר היה עשוי מזהב, אין השומר חייב בדיני שמירה, אלא כשוויו של דינר כסף שהרי הוא לא קיבל על עצמו שמירה על דינר זהב.

 

2. הגמרא מספרת על אדם, שהזיק כלי של חברו. בעל הכלי, שתבע את המזיק, טען כי בתוך הכלי גם היו חפצים יקרים, ולפיכך, על המזיק לשלם לו את ערכם. אך רב אשי הסתפק אם המזיק חייב בכך, מאחר שהוא כלל לא העלה על דעתו שבתוך הכלי היו גם חפצים יקרים, ולפיכך על המזיק לשלם לו את ערכם. אך רב אשי הסתפק אם המזיק חייב בכך, מאחר שהוא כלל לא העלה על דעתו שבתוך הכלי היו גם חפצים יקרים, ושמא דין מזיק זה כדין אדם ישן שהניחו לידו כלים שהוזקו על ידו בשנתו, שהוא פטור עליהם, מאחר שהוא אנוס לחלוטין בגורמו נזק זה. להלכה פוסק הרמ"א שהמזיק פטור.

 

עתה, כאשר נבחן את המקרה של העוף הקפוא ניווכח, שהשכן טוב הלב פטור מכל תשלום שהוא. שהרי אין לטעון כלפיו שהוא קיבל על עצמו שמירה על הדירה ובכלל זה על רבבות הדולרים שהיו בעוף הקפוא, מאחר ששומר אינו חייב בדיני שמירה אלא על חפצים שקיבל על עצמו לשומרם. ומכיוון ששכן זה לא ידע על קיום רבבות הדולרים, הוא גם לא קיבל על עצמו לשמור עליהם.

 

בנוסף לכך, גם אי אפשר לטעון כלפיו, שבלא כל קשר לחיובי השמירה שלו, יש לחייבו מדין מזיק בידיים, מאחר שבמו ידיו הוא תפס את העוף המצחין על רבבות הדולרים שבתוכו והשליכם לאשפה., מכיוון שאדם שהזיק חפץ מסויים ולא העלה על דעתו שיש בתוכו דברים יקרים, פטור מתשלום.

 

 

[מאורות הדף היומי]          

 

מעשה ביהודי שעמד לעזוב את הארץ לתקופה מסוימת. לפני נסיעתו הוא מסר את מפתחות דירתו לידי שכנו ההגון והמסור, תוך שהוא מבקש ממנו, כי יואיל מידי פעם להיכנס אל ביתו כדי לוודא שהכול כשורה. רק לאחר מספר ימים הבחין השכן שהמקרר פועל, וברצונו לחסוך בהוצאות החשמל של בעל הדירה הוא וידא כי אין בתוכו מוצרים הדורשים קירור, וניתק אותו מזרם החשמל. עברו מספר ימים, והשכן שנכנס שנית לדירה הבחין שסרחון אדיר פשה בה. סריקה קלה העלתה שהמקרר לא היה ריק לגמרי. עוף קפוא שהיה מונח במקפיא, הפשיר והפיץ את הריח הדוחה. בלא אומר ודברים נטל השכן את העוף והשליכו לאשפה. כאשר בעל הבית חזר מנסיעתו, ראשית כל הוא ניגש אל המקרר, פתח את המקפיא, ומשנוכח שהעוף הקפוא איננו, הוא פתח בזעקות שבר. התברר, שבעל הדירה הטמין רבבות דולרים בתוך העוף הקפוא. המעשה המעניין הזה, הוליד שאלות הלכתיות רבות, אשר העיקריות שבהן, כפי שמבאר הגאון רבי יעקב ישעיה בלוי שליט"א ("פתחי חושן") נוגעות ישירות לסוגיית כפי שמופיע בתלמוד כלהלן.

הסוגיא התלמודית עוסקת בשתי הלכות בהן אדם פטור מתשלום נזק לחברו, משום שהוא לא ידע את ערכו של  החפץ שניזק בגינו.

1. אדם שקיבל על עצמו שמירה על דינר, והמפקיד אמר לו שהדינר עשוי כסף בעוד שלמעשה הדינר היה עשוי מזהב, אין השומר חייב בדיני שמירה, אלא כשוויו של דינר כסף שהרי הוא לא קיבל על עצמו שמירה על דינר זהב.

2. הגמרא מספרת על אדם, שהזיק כלי של חברו. בעל הכלי, שתבע את המזיק, טען כי בתוך הכלי גם היו חפצים יקרים, ולפיכך, על המזיק לשלם לו את ערכם. אך רב אשי הסתפק אם המזיק חייב בכך, מאחר שהוא כלל לא העלה על דעתו שבתוך הכלי היו גם חפצים יקרים, ולפיכך על המזיק לשלם לו את ערכם. אך רב אשי הסתפק אם המזיק חייב בכך, מאחר שהוא כלל לא העלה על דעתו שבתוך הכלי היו גם חפצים יקרים, ושמא דין מזיק זה כדין אדם ישן שהניחו לידו כלים שהוזקו על ידו בשנתו, שהוא פטור עליהם, מאחר שהוא אנוס לחלוטין בגורמו נזק זה. להלכה פוסק הרמ"א שהמזיק פטור.

עתה, כאשר נבחן את המקרה של העוף הקפוא ניווכח, שהשכן טוב הלב פטור מכל תשלום שהוא. שהרי אין לטעון כלפיו שהוא קיבל על עצמו שמירה על הדירה ובכלל זה על רבבות הדולרים שהיו בעוף הקפוא, מאחר ששומר אינו חייב בדיני שמירה אלא על חפצים שקיבל על עצמו לשומרם. ומכיוון ששכן זה לא ידע על קיום רבבות הדולרים, הוא גם לא קיבל על עצמו לשמור עליהם.

בנוסף לכך, גם אי אפשר לטעון כלפיו, שבלא כל קשר לחיובי השמירה שלו, יש לחייבו מדין מזיק בידיים, מאחר שבמו ידיו הוא תפס את העוף המצחין על רבבות הדולרים שבתוכו והשליכם לאשפה., מכיוון שאדם שהזיק חפץ מסויים ולא העלה על דעתו שיש בתוכו דברים יקרים, פטור מתשלום.

[מאורות הדף היומי]          

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.