להתקרב אל הקופים…

מה בין החינוך התורני לחינוך הכללי...

 זה קרה במטוס בטיסה מארה"ב לישראל, מרן הגאון רבי יעקב קמינצקי זצוק"ל נסע פעם במטוס בדרכו מארה"ב לישראל נכדו הצעיר שהתלווה אליו סייע בידו כל העת וסיפק את כל צרכיו של הסב הגדול. מן הצד צפה בתדהמה אחד מראשי המדינה שנסע אף הוא באותה טיסה ולא הצליח להסתיר את פליאתו מן המחזה המפעים, בו נכד צעיר כה משתוקק לעזור ולסייע לסב מבוגר, מחזה בלתי מצוי בעליל בחברה בה הוא חי.

הוא ניגש בחשש לראש הישיבה הישיש והציג בפניו את פליאתו: הכיצד זה יתכן שאצלנו, הציבור שאינו שומר תורה ומצוות, הנכדים מתרחקים מן הדור המבוגר, מסרבים להכירו ובוודאי שלא עוזרים ומסייעים לו. ואילו כאן, הדבר שונה לחלוטין, אני מתבונן מן הצד כבר כמה שעות ורואה על נכדו של ראש הישיבה את הרצון העז להתקרב יותר ויתור לסבו, לעזור לו ולסייע בידו גם מבלי שמתבקש לכך. מה אם כן הסוד? ביקש להבין.

 

הבט, הסביר ראש הישיבה בחיוכו, אנחנו, ציבור שומרי המצוות, מחנכים את צאצאינו להידבק ברבותינו שקיבלו את התורה מדורות קודמים, לרצות ולהשתייך ולהתקרב כמה שיותר למעמד נתינת התורה בהר סיני. ואם כן, כמה שהסב יותר מבוגר ממילא הוא קרוב יותר לדורות הקודמים, ראה הוא את הדור הקודם, שאף הוא היה יותר קרוב לאחרונים ולראשונים, לגאונים ולאמוראים, לתנאים ולנביאים. אלו שהיו קרובים עוד יותר למעמד ההוא, הנשגב והמרומם.

מה הפלא שהנכד הצעיר ירצה להתקרב ולהכיר את מי שקרוב ממנו לדורות עברו, לחיות לצידו, להאזין לאמרותיו ולהתחבר באמצעותו למה שכה חפץ ומשתוקק.

 

אך אצלכם, המשיך רבי יעקב קמינצקי, הלא מחנכים את הנוער שהאדם בא מן הקוף… מדוע א"כ, שהדור הצעיר ירצה להתקרב לסב שקרוב יותר ממנו לקוף, הרי אדרבה, הצעירים "נאורים" יותר ומרוחקים שנות דור מאותם קופים שטיפסו על העצים בג'ונגלים?!!!