אז מה אתם אומרים ואיך אתם הייתם נוהגים במקרה כזה

אדם שנוסע לטיול ובדרך פוגש שני אנשים צמאים על סף עילפון, כשברשותו כמות מים שיש בה כדי לספק את צרכיו של אחד מהם בלבד ורק אחד ישאר בחיים. נשאלת השאלה האם לחלק את המים לשניהם וספק אם הם ישארו בחיים או שיתן לאחד מהם ולפחות יציל אותו.

הוא נסע לטיול בחולות סיני, הצטייד הוא במזון ובשתיה והחל את צעידתו. בדרך הוא פוגש שני אנשים צמאים על סף עילפון, כשברשותו כמות מים שיש בה כדי לספק את צרכיו של אחד מהם בלבד ורק אחד ישאר בחיים. נשאלת השאלה האם לחלק את המים לשניהם וספק אם הם ישארו בחיים או שיתן לאחד מהם ולפחות יציל אותו. מרן החזון איש הוכיח מהגמרא, שדנה בשני אנשים שהיו מהלכים במדבר אשר אין בו מים, וברשות אחד מהם כמות מים מועטה ביותר, המספיקה לאדם אחד בלבד, ואם הוא יחלוק עם חברו במים, שניהם ימותו. לדעת רבי עקיבא, אדם העומד בפני מצב שבו עליו לבחור בין חייו לבין חיי חברו, מצווה על ידי התורה (וירא כ"ה, לו): "וחי אחיך עמך- חייך קודמין"

הוכיח כאמור ה'חזון איש' שעליו לחלק את המים בין שניהם, למרות שברור כי עקב כך שניהם ימותו לאחר זמן מה, ואין הוא רשאי להעניק את המים לאחד מהם בלבד ובכך להציל אותו. זאת, על פי דברי רבי עקיבא,האומר שחייו של אדם קודמים לחיי  חברו, אך אין לאדם רשות להעדיף את חיי פלוני על חיי אלמוני.

אלא, שעדיין יש לדון, האם על בעל המים לחלק אותם בין שניהם, גם כאשר אחד מבין שני הצמאים הוא חולה אנוש, אשר גם אם ישתה מהמים לא יהיה בכך כדי להצילו ממיתה, אלא להאריך את חייו לזמן מועט, או שמא, עליו לתת את כל המים לאדם הבריא ובכך להצילו ולהחיותו.

שאלות דומות גם עומדות בפני הצוותים הרפואיים בבתי חולים.דוגמא לכך אנו מוצאים בספרו של הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג שליט"א  (שו"ת "ציץ אליעזר" חלק י"ז סי' ע"ב) בו הוא דן בשאלה שהופנתה אליו על ידי רופא יהודי, מנהל מחלקת טיפול נמרץ באחד מבתי החולים ביוהנסבורג שבדרום אפריקה.

מכונת החייאה חדישה ומשוכללת הובאה לבית החולים בו שירת הרופא. השימוש במכונה החדישה עזרה להציל חיי אדם רבים, ואף האריך את חייהם של חולים חשוכי מרפא. אבל מכיון שהביקוש לטיפול במכונה זו היה גבוה מאד, ומאחר שלרשות הנהלת בית חולים לא היה תקציב לרכישת מכונה נוספת, הורתה ההנהלה לצוות הרפואי, שלא לחבר חולים סופניים למכונה החדישה, כי אם חולים שהטיפול במכונה המשוכללת עשוי להבריאם, משום שבכל יום מגיעים לבית החולים חולים שניתן להבריאם, אך תפיסת המכונה על ידי חולים סופניים, עלולה לגרום למותם.

מנהל המחלקה, יהודי שומר תורה ומצוות שאל, אם מותר לציית להוראת ההנהלה, או שמא אין לו רשות לחשב חשבונו של עולם, אלא לחבר כל חולה, גם סופני, וה' הטוב ירחם על חולי עמו ישראל.

כאשר דנים בשאלה קריטית זויש להבהיר נחרצות, כי חובה קדושה מוטלת על כל אדם להציל כל חולה, גם סופני, ולו כדי להאריך את חייו אפילו למשך זמן קצר ביותר. אלא, שעלינו לברר אם קיים סדר עדיפויות לגבי אנשים בעלי סיכויים שונים לתוחלת חיים. כלומר, כאשר לפנינו שני אנשים בריאים למדנו, כי אין להעדיף את חיי אחד מהם על חיי חברו, אך יש לברר אם כך יש לפסוק גם כאשר מדובר בחולה סופני ובחולה המסוגל להבריא ממחלתו.

הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג הכריע, כי  הנהלת בית החולים צודקת בהוראתה, כדברי  הפוסקים שכתבו לגבי מקרים שונים, כי אם יש אפשרות להחיות חולה אחד בלבד, אזי יש להחיות את החולה שיחיה שנים רבות לאחר ההצלה. ומאחר שלפי הנתונים שהוצגו בפניו, בכל יום מגיעים לבית החולים בני אדם, אשר ניתן להציל את חייהם ולהבריאם על ידי הטיפול במכונה, לפיכך, גם אם המכונה פנויה לזמן מה אין לחבר אליה, וברור הדבר שעל ידי כך ימות החולה שאינו סופני שבוודאי יגיע באותו יום לבית החולים.

[עפ"י מאורות הדף היומי]

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.