פאנל מיוחד – בכירי הפעילים של 'אחינו' על 'פרויקט טורנטו' ועל הישיבה

לקראת תחילת הפעילות של פעילי ׳אחינו׳ בכיתות ח׳, בבתי הספר התורניים, במסגרת ׳פרויקט טורנטו׳ של ארגון ׳אחינו׳, התכנסו לשיחה מיוחדת שלושה מבכירי הפעילים של ׳אחינו׳ עם חברי מערכת ׳בישיבה׳ על ׳פרויקט טורנטו׳ ועל הישיבה...

 

מהו 'פרויקט טורנטו'? ♦ מהו 'טיפול המשך'? ♦ איך מתמודדים עם תלמיד המכריז אני לא הולך לישיבה!? ♦ איך מתמודדים עם ההורים? ♦ איך מתמודדים עם צוות הישיבות שכביכול נכנס להם מישהו לתמונה? ♦ מהו הגורם העיקרי להמשיך בעבודת הקודש? ♦ וגם… סיפור אישי!

 

הרב יצחק פרוינדר"מ בישיבת 'מאורות התורה', אחראי ב'טיפול המשך', והכוונת תלמידים בוגרי ביה"ס 'תורני רמות'.

 

הרב נועם רדעי – ר"מ במכינה ליש"ק 'נתיבות יהודה', ורכז איזור הדרום מטעם ארגון 'אחינו'.

 

הרב ראובן אביטל – מהבולטים בקרב הדור הצעיר של פעילי 'אחינו', אחראי ישיבות מרכז ירושלים.

 

 

מהו בעצם החלק העיקרי ב'פרויקט טורנטו'?

הרב פרוינד: מעבר לכל הפעילות בבתי הספר עם התלמידים כדי שבסופו של דבר יגיעו לישיבות הקדושות, הדבר האמיתי והחשוב באמת זה ה'טיפול המשך' – ליווי צמוד אחרי שכבר התלמיד בתוך הישיבה, וזהו לדעתי העיקר האמיתי של 'פרויקט טורנטו'.