פאנל מיוחד – בכירי הפעילים של 'אחינו' על 'פרויקט טורנטו' ועל הישיבה

 

מהו 'פרויקט טורנטו'? ♦ מהו 'טיפול המשך'? ♦ איך מתמודדים עם תלמיד המכריז אני לא הולך לישיבה!? ♦ איך מתמודדים עם ההורים? ♦ איך מתמודדים עם צוות הישיבות שכביכול נכנס להם מישהו לתמונה? ♦ מהו הגורם העיקרי להמשיך בעבודת הקודש? ♦ וגם… סיפור אישי!

 

הרב יצחק פרוינדר"מ בישיבת 'מאורות התורה', אחראי ב'טיפול המשך', והכוונת תלמידים בוגרי ביה"ס 'תורני רמות'.

 

הרב נועם רדעי – ר"מ במכינה ליש"ק 'נתיבות יהודה', ורכז איזור הדרום מטעם ארגון 'אחינו'.

 

הרב ראובן אביטל – מהבולטים בקרב הדור הצעיר של פעילי 'אחינו', אחראי ישיבות מרכז ירושלים.

 

 

מהו בעצם החלק העיקרי ב'פרויקט טורנטו'?

הרב פרוינד: מעבר לכל הפעילות בבתי הספר עם התלמידים כדי שבסופו של דבר יגיעו לישיבות הקדושות, הדבר האמיתי והחשוב באמת זה ה'טיפול המשך' – ליווי צמוד אחרי שכבר התלמיד בתוך הישיבה, וזהו לדעתי העיקר האמיתי של 'פרויקט טורנטו'.