סדר ב' – שיעור בקיאות

מעבר למטרות ולמסגרת הלימודית כפי שיש בכל ישיבה, הרי שבישיבת 'אחינו' ניתן דגש נוסף גם על הקניית מושגים וערכים שאצל בחור ישיבה הם חלק מהוויתו לא כך בבוגרי בתי ספר תורניים:   לכן מסביר לנו משגיח הישיבה הרב הורביץ שליט"א, המשמש גם כר"מ בקיאות בשיעור א', אנו מחלקים את סדר ב' למספר חלקים, עשר דקותקרא עוד...

הווי הישיבה לצעירים - שיעור בקיאותמעבר למטרות ולמסגרת הלימודית כפי שיש בכל ישיבה, הרי שבישיבת 'אחינו' ניתן דגש נוסף גם על הקניית מושגים וערכים שאצל בחור ישיבה הם חלק מהוויתו לא כך בבוגרי בתי ספר תורניים:

 

לכן מסביר לנו משגיח הישיבה הרב הורביץ שליט"א, המשמש גם כר"מ בקיאות בשיעור א', אנו מחלקים את סדר ב' למספר חלקים, עשר דקות ראשונות של השיעור ללימוד משניות, בכל יום משנה וזו הזדמנות להכניס בין השורות המון מושגים שלא מוכרים להם… אח"כ עוד עשר דקות רמב"ם, באלול הלכות תשובה, כעת אנו עוסקים בהלכות ת"ת, פתאום מקבלים הרגשה מה זה אלול, מה זה לימוד תורה, באיזו צורה מדברים עם רב וכדו'.

 

מרכז השיעור הוא לימוד הבקיאות עם הספק שבועי של כדף וחצי, התלמידים מסכמים את הנלמד ונבחנים ומצליחים.

 

בהמשך הסדר, אנו לומדים הלכה, התחלנו חלק א' במשנה ברורה כאשר אנו משתדלים במהלך השנה להקיף את רוב הלכות תפילה וברכת השחר.

 

בשבוע שעבר מספר לנו הרב הורביץ עסקנו בהלכות ברכת 'אשר יצר', לאחר הלימוד ניגש אחד התלמידים והתבטא 'לא חלמתי ולא ידעתי עד היכן הברכה היא יקרה', הרב הורביץ בגישתו הנפלאה הסביר ופירט להם בגוף האדם כל תנועה עד כמה היא חשובה. חשוב מאוד אומר לנו הרב הורביץ 'כי בפעם הראשונה כשהם לומדים את ההלכה, שהם יקבלו את ההבנה בהלכה בצורה ברורה וטובה כדי שעי"ז הם ישמרו עליה כיקר להם'.

 

אנו גם לומדים את ל"ט מלאכות שבת, ובסה"כ משלימים פערים ומושגים ביהדות תוך כדי לימוד ישיבתי רגיל.