הרב אמנון יצחק – שיטת הפעולה של יצר הרע מומלץ ביותר