וידאו: הרב כתריאל משולמי בנושא ויכוח יעקב עם עשו חלק א