מדריך מעשי קצר להדלקת נרות בערב שבת

מצוות נרות שבת היא מצווה מיוחדת מאוד ומרגשת מאוד, היא מוסיפה אור בבית ביום השבת.

מצוות נרות שבת היא מצווה מיוחדת מאוד ומרגשת מאוד

מצווה שמזכירה לכל אחד ואחת את אמא שלו, שמדליקה נרות שבת וחושבת עליו.

מצווה שהיא ניתנה בעיקר לנשים, כידוע. גם למי שאין אישה צריך להדליק נר בברכה.

כידוע, היא מדליקה את האור שת השבת, רק אישה יכולה להיות בית. בן אדם ללא אישה, הוא קצת לבד ברוח. אישה היא הבית!

בשביל מה צריך שאנחנו נבוא ונדליק את השבת, הרי השבת כ"כ מאירה?

אלא הקב"ה רוצה לראות שאנו קצת מאירים מעצמינו את השבת.

כל איש ואישה חייבים בהדלקת נרות שבת. זוג נשוי  – האישה מוציאה את בעלה ובני בית.

נהגו להתפלל אחרי בדלקת נרות. ניתן לבקש מה שרוצים. אך בעיקר נהגו לבקש על חינוך הילדים.

איך עושים את זה?

2 נרות. מדוע? כנגד זכור ושמור.

נהגו שכשנולד ילד נוסף מוסיפים עוד נר על כל ילד.

האשכנזים נהגו לברך לאחר ההדלקה. לפי הספרדים שנהגו כשיטת מרן הבית יוסף והרב עובדיה – לברך לפני ההדלקה. ספרדים שנהגו לפי הבן איש חי – נוהגות כאשכנזים.

הברכה:

ברוך אתה ה'… אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת.

מדליקים את הנר ומחכים שידלק כולו.

האשכנזיות – מכסות את העיניים ואז מברכות.

מצוה זו מיוחדת מאוד ומרגשת את כולנו. שבת שלום