להיות תלמיד חכם בצ'יק צ'אק

בדור של המיילים והאינטרנט הכל רץ במהירות, אין סבלנות לשום דבר, אבל מה דעתכם האם אפשר למוד תורה בצ׳יק צ׳אק ולהיות תלמיד חכם בין רגע. שימו לב לשיחה בעניין של האדמ״ר מצאנז, שהופיע השבוע בועידת החינוך שהתקיימה למאות מחנכים דתיים.

…"בדור הזה שרוצים הכל מהר, להגיע מהר, לקבל התורה מהר, שהכל ילך במהירות, ברגע, בפקסים ובטיסות, הכל צריך להיות ממש הרגע, גם תלמיד חכם רוצה להיות מהר. יש לו חצי שעה או שעה בשבוע, בקושי כמה דקות מיד ירוץ ללמוד. אבל זה לא יכול להיות במיעוט, בלי יגיעה יומית, ויגיעה של תורה 24 שעות ומחנך כמה שמחייב, כמה שאפשר".

…"אנו צריכים לדעת וכאו"א שכל נשמה ונשמה זה עולם מלא, כל ילד יהודי, כל נשמה יהודית, המקיים נפש אחת מישראל כאילו מקיים עולם מלא. האדמו"ר זכותו יגן עלינו אמר כי זו הלכה שלמה. כשאדם חושב שכל נשמה עולם ומלואו ממש וכל עתידו תלוי בזה, כל החשיבה אחרת".

ובהמשך אמר עוד על הענין הגדול של עבודת ד' מתוך נעימות ושמחה: קודם ללמד שיש דרך ארוכה, לא חד פעמי ולא רגע אחד, דרך יכולה להיות הרבה ק"מ, אבל כשנוסעים בדרך לאט לאט מגיעים.

יש מצבים שאדם זוכר לכל ימי חייו, שאדם מקבל דבר בשמחה, ברוח טובה, בתענוג, אז הרגע המשמח הזה נשאר לכל חייו. רגעים של התפעלות, של התרגשות שחודרים לנפש. הגמ' אומרת על מצוות מילה שקיבלו עליהם בשמחה מתקיים בידם .כשלמד לומד מתוך שמחה וחדווה, לא עול, אנו היום קטני דעת, קטני מוחין, ועושה אוירה כמה אני שמח שמבין המשנה, התוס', זכיתי להבין מה תוס' התכוון בקושיה ותירוץ, או גמרא וראשונים, כ"א ברמתו, מביע השמחה ברמה שלו, השמחה הזו נכנסת לילדים ומקבלים התורה בשמחה ונשארת תמיד, ואז גם כי יזקין לא יסור ממנה, תמיד יתגעגע, יזכור את הרגעים של השמחה וההתעלות, איך שלמד את התורה הקדושה".