אירלנד חייבה את ה'תיכוניסטים' היהודיים לשמור שבת

בחינות הבגרות באירלנד התקיימו השנה בשבת. לתלמידים היהודיים איפשרו להבחן ביום ראשון ובתנאי שישהו בשבת אצל משפחות שומרות שבת ולא יחשפו לשאלות שבמבחן

לתלמידי בית הספר התיכון היהודי היחיד באירלנד היתה השנה בעיה: כיצד מתמודדים עם העובדה שמבחני הבגרות באנגלית התקיימו לראשונה ביום השבת?

על פי התכנון המקורי היה המבחן אמור להתקיים ביום רביעי. אלא שהמורים, באחד מבתי הספר במדינה, חילקו בטעות את טופס המבחן לתלמידים במקום מבחן אחר. תוך שעות ספורות הופץ המבחן ה"מודלף" בין תלמידים רבים באמצעות האינטרנט והודעות טקסט ומשרד החינוך באירלנד נאלץ להכין טופס חדש ודחה את מועד הבחינה ליום השבת.

עם קביעת המועד החדש החלו דיונים אינטנסיביים בין מנהלי בית הספר היהודי הנמצא בעיר הבירה דבלין לבין משרד החינוך האירי בשאלה כיצד ינהגו  התלמידים היהודים שאינם יכולים לעשות את המבחן בשבת. במשרד החינוך חששו שאם תינתן לתמידים היהודים מועד בחינה בתאריך אחר  הם יקבלו  את השאלות מהמשתתפים הלא-יהודים. לבסוף נמצא פתרון יוצא דופן: הוסכם כי התלמידים היהודים יקיימו את המבחן יום אחרי כולם, כלומר ביום ראשון  וכדי שלא יחשפו לשאלות שבמבחן,נשלחו כולם לבלות את השבת אצל משפחות שומרות שבת. כך הבטיחו עורכי המבחן שלא תהיה לתלמידים גישה לאינטרנט או למקורות מידע חצוניים אחרים.