איך אפשר להסביר לה שהכל לטובה?

יש לי ידידה, ואמא שלה חולה במחלה הקשה, איך אפשר להסביר לה במצב כזה שהכל לטובה?

יש לי ידידה, ואמא שלה חולה במחלה הקשה, איך אפשר להסביר לה במצב כזה שהכל לטובה?

כדי שהיא תבין איך שהכל נעשה מאת השם יתברך אך ורק לטובה, צריך להסביר לה כמה יסודות של אמונה, שיהיו לה את ההקדמות המתאימות.

צריך לבאר לה שהשם יתברך ברא את העולם עם מטרה מסויימת, וכל כוונת הבריאה הייתה רק בכדי להיטיב לנבראים.

גם כל האנשים שמגיעים לעולם הזה, מגיעים לכאן על מנת לעבור תהליך של בניה רוחנית ותיקון הנפש, כדי שתהיה להם יכולת לקבל עולם הבא גבוה, ששם נמצא התענוג האמיתי והגדול ביותר. האופן שבו האדם מתקן את נפשו, היא על ידי קיום תורה ומצוות, ועל ידי התמודדות עם כל הקשיים והמצבים שעוברים עליו בימי חייו. מהלך חייב של כל אדם נקבע באופן מדוקדק על ידי הבורא יתברך, לפי הדברים שעליו לתקן בעולם הזה בגלגול הנוכחי.

לכן ממש כל דבר שעובר עלינו בעולם הזה נעשה אך ורק לטובה ומועיל לנו מאד. גם אם כעת איננו יכולים להבין איך יוצאת תועלת מהיסורים שלנו, אך לעתיד לבוא נבין את הכל. ונבין כמה עד כמה היה משתלם לעבור יסורים בעולם הזה, בשביל לזכות לתיקון שלנו ועל ידי כך לחיות חיים נפלאים ונהדרים בעולם הבא ובימות הגאולה.

חשוב להוסיף, שמי שחי את חייו עם קירבה לקדוש ברוך הוא ולתורה, ועם אמונה חזקה, חייו גם בעולם הזה הרבה יותר מאושרים ומהנים ובעלי תוכן פנימי גבוה, וכלשונם של חז"ל על החי לפי רצון השם יתברך "אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". כתבנו כאן רק ראשי פרקים, והדברים ארוכים, ויש להתבונן בהם היטב.

 

שתזכי לבשר רק בשורות טובות