לאחרונה גלשתי באתרים של פריצות וכעת יש לי הרהורים, כיצד אתקן?

שאלתי היא כיצד אתקן את מה שעשיתי ואיך אצליח להמנע מדברים כאלו בעתיד?

שאלה:

אני בחור שחוזר בתשובה כבר הרבה זמן, וברוך השם מזמן הפסקתי לגלוש באינטרנט באתרים לא טובים, אבל ממש לאחרונה היצר הרע התגבר עלי, וגלשתי באתרים של פריצות, ועכשיו בכל רגע פנוי באים לי הרהורים, וכן בלילה כשאני הולך לישון התמונות שראיתי חוזרות אלי. שאלתי היא כיצד אתקן את מה שעשיתי ואיך אצליח להמנע מדברים כאלו בעתיד?

תשובה:

ידוע הדבר שאדם יכול ואף מחוייב לחזור בתשובה מכל מצב רוחני אליו הוא הגיע, גם אם הוא הגיע למקומות הנמוכים ביותר. הקב"ה שש ושמח לקראת כל יהודי שחוזר בתשובה ומתקן את מעשיו, וגם האדם יזכה בזכות כך להתעלות גדולה, וכמאמר הכתוב "כיתרון האור מן החושך",

וידוע מה שמובא בספרים הקדושים, שככל שישנה חשיכה רוחנית יותר גדולה, כך ניתן לזכות לאור רוחני יותר גדול. וזה גם ההסבר למאמר חז"ל "במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד".

התיקון שעליך לעבור, הוא עצם ההתמודדות שיש לך עכשיו עם הניסיונות עליהם ספרת. גם אם לעת עתה אתה עדיין לא מצליח ממש להתנתק מהדברים שראית, אבל עצם זה שאתה משתדל ומתאמץ מאד לא לראות דברים אסורים ולא לחשוב מחשבות אסורות, זה עצמו כבר תיקון גדול.

תשתדל לא להלחם ישירות נגד אותן מחשבות לא טובות שבאות אלייך לראש, כלומר לא לנסות בכח לא לחשוב עליהן, אלא לנסות לחשוב על דברים אחרים, עד שהמחשבות יפסיקו. כמובן שהרצוי ביותר הוא להתרכז בלימוד תורה, שזהו הנשק הגדול ביותר שיש לאדם נגד היצר הרע.

להבא תשתדל כמה שפחות להיות מול המחשב, ולהיות שקוע בעבודת השם, בתורה, בתפילות ובקיום המצוות, ולהשתדל מאד לעבוד את השם יתברך עם כל הלב, בהתלהבות ובשמחה.

גם יש להתפלל לקב"ה שיתן לך את הכוחות להתגבר על היצר הרע.