הרב משה קינן – סוד שמירת השבת


המייחד את עמ"י זהו יום השבת.
עמ"י בכל שנות קיומו נלחם כל הזמן על השבת.
מה הסוד של יום השבת, שהוא אפילו אחת מעשרת הדיברות?