תלמוד תורה כנגד כולם

ציוני הבחינות במדעים שנערכו לתלמידים חרדים ממצביעים על הצלחה רבה שאינה קשורה בלימודי המדע אלא מלימוד גמרא ויהדות

מי צריך להשקיע בלימודי מדעים כאשר לימודי הגמרא או לימודי יהדות אחרים משלבים את מצוות 'והגית בו יומם ולילה' עם הרחבת דעתו של הלומד, מחדדים את המחשבה ומזינים את הלומד בידע מדעי המביא אותו לרמה שאינה נופלת מזה שמקדיש את כל עיתותיו רק ללימודים מדעיים?

התלמידים החרדים, המקדישים את רוב שעות הלימוד שלהם לתורה ולמקצועות היהדות אכן מצטיינים גם במדעים. ציוני המיצב של תלמידי בתי-הספר החרדים במקצועות מדעים, מתמטיקה ולשון מצביעים על כך בבירור. מסתבר,  שהם היו אפילו  טובים יותר משל תלמידי בתי-הספר הממלכתיים.

כבר בעבר גילתה שרת החינוך הקודמת, יולי תמיר שבתחום המדעים, הנחשב למשקף, סוגרים  החרדים פערים במהירות ועל אף שאינם שמים דגש על לימודים אלה, הם מצטיינים בהם וציוניהם אף טובים יותר משל תלמידים אחרים.

בכנס שנשא את את הכותרת היומרנית 'חשבון נפש' ועסק בתיכנון מערכת החינוך לקראת העתיד אמרה פרופ' תמיר כי אין מקום להילחם נגד תכנית הלימודים המיוחדת של בתי הספר החרדים ואין צורך לדרוש מהם  להתאים עצמה לתכנית הכללית שכן הנסיון מוכיח שהידע חודר לשם באמצעים אחרים…

תמיר כבר איננה שרת החינוך, אבל הפרמטרים ממשיכים להוכיח שוב ושוב כי כדי לדעת מדעים התלמידים החרדים אינם צריכים ללמוד את המקצוע, והגמרא היא הבסיס לידע שהם צוברים גם בתחום זה.